Hepatitis C

Udruženje pacijenata sa hepatitis c infekcijom – Hepatitis Hilfe (Srbija)

Hepatitis Hilfe je Udruženje pacijenata koji žive sa hepatitisom c u Srbiji. Član sa pravom glasa World Hepatitis Alliance i Član Skupštine Saveza Udruženja Pacijenata Srbije. Udruženje je osnovano 2013.godine i kao takvo registrovano u APR-u.

Centar Hepatitis Hilfe je nestranačko , nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano od strane grupe entuzijasta sa ciljem da se promovišu i zaštite prava ljudi koji žive sa virusnim hepatitisima.

Smanjenje stigme i diskriminacije kao i konkretna podrška i pomoć svim inficiranim kao i njihovim porodicama , partnerima i prijateljima nasi su primarni ciljevi. Suočeni sa mnogobrojnim problemima sa kojima se osobe inficirane virusnim hepatitisima svakodnevno suočavaju rešili smo da adekvatno odgovorimo na ovaj problem.

Svakako , redovna dostupnost terapiji kao i izrada nacionalne strategije jedni su od prioriteta. Nezvaničan broj od oko petstotina hiljada inficiranih je poziv za sve da se uključe u rešavanje ovog problema. Tel: 063 7641050 email: infohepatitis@gmail.com

Udruzenje pacijenata sa hepatitisom c Hepatitis Hilfe Srbija

Poslednje Novosti