Hepatitis C

Udruženje pacijenata “ Hepatitis Hilfe “ Srbija – Izleči Hepatitis C

Udruženje pacijenata Hepatitis Hilfe bavi se podrškom pacijentima sa Hepatitis c infekcijom, prevencijom, lečenjem i zaštitom prava na lečenje.

Centar Hepatitis Hilfe je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana osnovano od strane grupe entuzijasta sa ciljem da se promovišu i zaštite prava ljudi koji žive sa virusnim hepatitisima.

Lekovi i lečenje hepatitisa c

Smanjenje stigme i diskriminacije kao i konkretna podrška i pomoć svim inficiranim kao i njihovim porodicama , partnerima i prijateljima nasi su primarni ciljevi. Suočeni sa mnogobrojnim problemima sa kojima se osobe inficirane virusnim hepatitisima svakodnevno suočavaju rešili smo da adekvatno odgovorimo na ovaj problem.

lekovi i lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)
Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis C

Svakako, redovna dostupnost terapije kao i izrada nacionalne strategije jedni su od prioriteta. Nezvaničan broj oko petstotina hiljada inficiranih je poziv za sve da se uključi u rešavanje ovog problema. Udruženja Hepatitis Hilfe osnovano je 2012 . Godine i član smo World Hepatitis Alliance sa pravom glasa kao i Skupštine Saveza Udruženja pacijenata Srbije Tel: 063 764 1050 – Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija

Poslednje Novosti