Hepatitis C

Sve više izlečenih u Srbiji lekom Sofosbuvir/Velpatasvir – Iskustva pacijenata – Udruženje Hepatitis Hilfe

U Srbiji je do sada izlečeno preko 1000 hepatitis c inficiranih DAA lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir. Iskustva pacijenata i poruke Udruženje Hepatitis Hilfe ne objavljuje javno jer čuvamo identitet svake osobe i nikada nismo niti ćemo bilo čije ime objaviti. Izmedju ostalog i zbog toga pacijenti imaju poverenje u naše Udruženje a u ostalom većina članova su i sami živeli sa hepatitisom c uključujući i mene. Naš cilj i aktivnosti su usmereni na prevenciju virusnih hepatitisa, zaštita prava inficiranih, objavljivanje korisnih informacija o dijagnostici i lečenju kao i pomoć oko nabavke indijskih licenciranih DAA lekova ( Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg i Sofosbuvir 400mg/ Ledipasvir 90mg) a koji se proizvode po licenci farmaceutske kuće Gilead. Ja ću sada izbaciti dve poruke izmedju nas i izlečenih pacijenata, naravno sa obrisanim ličnim podacima. Ovde možete videti kako zajednički proslavljamo izlečenje svakog čoveka. Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel: 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština

Poslednje Novosti