Hepatitis C

Šta raditi ako lek Sofosbuvir/Velpatasvir nije izlečio vaš Hepatitis C

Udruženje pacijenata obolelih od hepatitisa c daje vam savete ukoliko vam nije uspela Sofosbuvir/Velpatasvir terapija, tj ako je PCR pozitivan i nakon završetka terapije a što znači da je virus i dalje prisutan.

Lečenje hepatitisa C Genotip 3 Relaps nakon tretmana( Ovo u principu važi i za druge genotipe virusa ali smo akcenat stavili na genotip 3 jer je tu najveća stopa relapsa)
Hepatitis C genotip 3 je genotip hepatitisa C koji nanosi najveću štetu zdravlju pacijenta i najteže ga je lečiti, posebno ako pacijent ima cirozu jetre.
Više je recidiva nakon tretmana zbog nepravilnog tretmana genotipa 3 nego bilo koje druge vrste hepatitisa C.
Iako se lečenje HCV genotipa 3 poboljšalo tokom poslednjih šest godina, još uvek postoji mnogo slučajeva doktora koji propisuju pogrešan tretman za genotip 3.
Najčešća greška koja dovodi do recidiva je prekratko vreme lečenja. Genotipu 3 hep C je potrebno duže vreme lečenja od svih ostalih genotipova hepatitisa C da bi se postigla uporediva stopa izlečenja.
Drugi najčešći uzrok recidiva dolazi od upotrebe Mavireta u lečenju ljudi zaraženih virusom Hep C G3 koji imaju cirozu jetre.
Maviret se ne sme koristiti za lečenje ljudi koji imaju cirozu jetre (F4) jer Maviret daje značajno nižu stopu izlečenja od tretmana na bazi Sofosbuvira, kao što su Sofosbuvir + Daklatasvir i Epclusa( Sofosbuvir/Velpatasvir) , ako je prisutna ciroza.

G3 Epclusa vs Maviret
Ovaj grafikon pokazuje da pacijenti sa hepatitisom C sa nivoom fibroze F4 (ciroza jetre) imaju manje od 67% šanse da ih izleči Maviret u poređenju sa 88% za Epclusa

Neuspešno lečenje G3, opcije novog tretmana .
Svakih nekoliko nedelja kontaktira me neko kome se virus vratio nakon lečenja DAA. Više od 90% ovih slučajeva potiče od ljudi koji imaju Hep C genotip 3.
U tim slučajevima su osoba i njihova porodica uvek skrhani vestima da je lečenje bilo neuspešno.
Ako imaju vrlo dobro osiguranje ili pristup besplatnoj javnoj zdravstvenoj zaštiti, postoji nekoliko mogućnosti lečenja koje stručnjak u oblasti ponovnog lečenja hepatitisa C može da prepiše. Međutim, ako se osoba nalazi u situaciji u kojoj nema pristupa besplatnom lečenju( kao što je slučaj kod nas u Srbiji) i savetima za lečenje, suočavanje s relapsom lečenja hepatitisa C postaje noćna mora. Prvo zbog troškova ponovnog lečenja i drugo zato što je pristup dobrim savetima skup.
Prva opcija za ljude koji nisu uspeli na lečenju obično je kombinacija lekova Gilead koja se zove Vosevi. Vosevi su ista kombinacija lekova kao i Epclusa (Sofosbuvir + Velpatasvir), ali sa dodatnim lekom koji se zove Voksilaprevir.
Problem sa Vosevijem je što je veoma skup i ne postoji generička verzija Vosevija. Mnoge usluge zdravstvenog osiguranja neće pokriti troškove ponovnog lečenja Vosevi.
Za ljude koji nisu uspeli da se leče lekom Maviret Vosevi, to je dobar tretman, međutim, za ljude koji se nisu izlečili sa G3 preporučuje se najmanje 16 nedelja lečenja. Ali generalno, osiguravajuća društva pokrivaju samo 12-nedeljni tretman Vosevija zbog troškova( Na zapadu a u Srbiji nema Vosevi leka).
Bolja opcija za ljude koji nisu uspeli na 8-nedeljnom lečenju Maviretom je upotreba kombinacije Sofosbuvir + Daklatasvir tokom 24 nedelje. Ova kombinacija lekova ima veću stopu izlečenja od Epcluse za ljude koji nisu uspeli na prethodnim tretmanima i ima veću stopu izlečenja od Mavireta. Dodatna prednost Sofosbuvira + Daklatasvira je u tome što je dostupan u generičkom obliku i relativno je jeftin, a tretman od 24 nedelje košta ne više od 1.000 USD u Indiji.
U ovih više od pet godina koliko pomažem ljudima koji se nisu izlečili u prvom pokušaju , uspešnost izlečenja u ponovljenom lečenju bila je stopostotna izlečenost ljudi koji su koristilii 24 -nedeljni tretman lekom Sofosbuvir + Daklatasvir.

Udruzenje Hepatitis Hilfe

Poslednje Novosti