Hepatitis C

Pet godina nakon izlečenja hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Ledipasvir PCR i dalje negativan – Moje iskustvo

Udruženje pacijenata sa hepatitisom c . Indijskim lekom Sofosbuvir/Ledipasvir pre pet godina izlečio sam hepatitis c a što je potvrdjeno i PCR testovima 12 nedelja nakon završetka terapije. Moram da napomenem da se pacijent smatra izlečenim ako mu nije detektovano prisustvo virusa 12 nedelja po završetku terapije- PCR negativan ( SVR12) . Ja sam ponavljao PCR testove i nakon 24 nedelje, godinu dana i nakon dve godine i svaki put PCR je bio negativan. Pre dve nedelje, tačno pet godina od završetka terapije ponovio sam PCR test na Infektivnoj klinici i naravno da test nije detektovao prisustvo virusa a što govori da sam definitivno izlečen. Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel: 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština

Izlečen Hepatitis c – PCR negativan- Udruženje Hepatitis Hilfe – Dragiša Zekić

Poslednje Novosti