Hepatitis C

Najosetljiviji HCV PCR RNK test

Prisustvo virusa hepatitisa c potvrdjuje se PCR testom . Anti HCV test na antitela ne radi se kao potvrdni test.

Najosetljiviji HCV PCR RNK test ima Biomedica laboratorija. HCV PCR RNK testom se jedino može potvrditi prisustvo virusa u krvi. Postoje dve vrste HCV PCR RNK testova. Kvalitativni i Kvantitativni. Kvalitativnim HCV PCR RNK testom se samo utvrdjuje prisustvo virusa dok Kvantitativni meri i broj kopija. Rezultati HCV PCR RNK kvantitativnog testa se obično izražavaju u broju IU / ml. A da bi bilo jasnije jedan IU / ml je 4 kopije. Dakle, ako dobijete na primer rezultat na kojem stoji 100 000 iu / ml to pomnožite sa 4 i dobićete 400 000 kopija.

Lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Dakle, vaš rezultat pretvoren u kopije je 400 000 kopija. Zašto je važno kojom metodom i u kojoj laboratoriji radite ovaj Kvalitativni HCV PCR RNK test kojim utvrdjujete ima li virusa u krvi ili ga nema ( nije detektovan )? Različite laboratorije imaju naravno različite testove a nama je najbitnije da test bude što osetljiviji i da prepozna i najmanji broj kopija u ml. U Srbiji sve laboratorije sem Biomedica imaju donju granicu osetljivosti od 250 iu/ml ( 1000 kopija ). To znači da ako imate na primer 700 kopija u ml vaš rezultat će pokazati da ste Negativni a u stvari ste pozitivni jer test meri samo preko 1000 kopija. Dakle dobićete lažan rezultat jer test nije dovoljno osetljiv. Da bi smo to izbegli moj savet vam je da ako radite HCV PCR RNK Kvalitativni test pre, tokom ili nakon zavrsetka terapije da ga uradite u laboratoriji Biomedica. Zašto? Svuda u svetu se rade HCV PCR RNK testovi sa donjom granicom detekcije od 10 iu / ml ili 12 iu / ml ili 15 iu / ml što znači da test može detektovati i najmanji broj kopija ako ih ima. A laboratorija Biomedica ima taj najosetljiviji test koji detektuje 10 iu / ml što vam daje 100 % pouzdan rezultat. Navešću vam jedan primer. Imali smo pacijente koji su radili HCV PCR RNK testove u nekim drugim labotatorijama koje mere preko 1000 kopija u ml i dobili su negativne rezultate. Posumnjali su u test i otisli u Biomedicu koja ima mnogo osetljivije testove i utvrdjena je Pozitivnost. Dakle, ako Hoćete najsigurniji i najpouzdaniji test na prisustvo virusa onda je jedini izbor Laboratorija Biomedica. Da vam ne govorim napamet pogledajte HCV PCR RNK testove iz Laboratorije Biomedica, jedne druge laboratorije u Srbiji i jedan test iz USA. I videcete ono o čemu sam pisao. Da donja granica detekcije mora da bude od 10 -15 iu / ml kako bi ste dobili tačan rezultat a ne da na primer imate 800 -900 kopija i test pokaze da ste negativni ( lazno ) jer meri samo preko 1000 kopija ( 250 iu / ml ). Ovo nije reklama ni za koga već samo preporuka kako bi ste dobili zaista pouzdan rezultat HCV PCR RNK testa i kako bi ste sa sigurnošću utvrdili imate li virus ili ne.

Poslednje Novosti