Hepatitis C

Lekovi za Hepatitis C kod pacijenata na dijalizi – Maviret

Pacijenti sa Hepatitis c infekcijom i hroničnom bolešću bubrega uspešno se leče DAA lekom Maviret . U Srbiji . Maviret je lek za sve genotipove virusa hepatitisa c . Lečenje pacijenata sa bubrežnim bolestima kao i onima na hemodijalizi: Studija :

U studiji pod nazivom Ekspedicija-5, istraživači su uključili 110 učesnika koji su imali umerenu do tešku povredu bubrega i hroničnu HCV infekciju. Učesnici su dobili jedan od sledećih režima:

Lek za Hepatitis c Maviret( Glecaprevir/Pibrentasvir)

8 nedelja Mavireta – 84 osobe
12 nedelja Mavireta – 13 osoba
16 nedelja Mavireta – četiri osobe
Prosečan profil učesnika po ulasku u studiju bio je sledeći:

starost – 60 godina
većina učesnika je imala HCV genotipove od 1 do 4
virusno opterećenje – 1 milion IU / ml
većina učesnika je imala umereni stepen povrede jetre
nijedan učesnik nije bio istovremeno inficiran virusom hepatitisa B
Stadiranje bolesti bubrega
Istraživači su koristili procenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR) da bi procenili stepen povrede bubrega učesnika. Učesnici su spadali u sledeće kategorije na osnovu eGFR rezultata:

treća faza – eGFR između 30 i 44
četvrta faza – eGFR između 15 i 29
peti stadijum – eGFR manji od 15 ili zavisnost od dijalize (oko 60% učesnika je zahtevalo dijalizu)
Rezultati
Rezultati su stavljeni na raspolaganje za 101 (od 110) učesnika, dok se ostatak još uvek prati kako bi se procenilo da li su izlečeni od HCV-a.

Od 84 osobe koje su uzimale 8-nedeljni režim, 81 je izlečeno. Dva učesnika su prerano napustila studiju zbog svraba kože, au jednom slučaju zbog opstrukcije creva. Treća osoba je prestala da pohađa studijsku kliniku.

Među 13 ljudi koji su uzimali 12-nedeljni režim, svi su bili izlečeni.

Među četiri osobe koje su uzimale 16-nedeljni režim, svi su bili izlečeni.

Neželjena dejstva
Najčešći neželjeni događaj bio je svrab kože, prijavljen kod 6% učesnika.

Laboratorijski testovi nisu otkrili ozbiljne abnormalnosti.

Većina učesnika sa stadijumom 3 ili 4 hronične bolesti bubrega nije promenila eGFR nakon izlečenja. Međutim, kod dva učesnika se eGFR poboljšao nakon izlečenja, a kod dvojice drugih je došlo do smanjenja eGFR nakon izlečenja.

Imati na umu
Svi učesnici koji su završili lečenje su izlečeni.
Maviret se generalno dobro podnosio, a najčešći neželjeni efekat bio je svrab kože kod manjine učesnika.
Maviret nije uticao na zdravlje bubrega.

Poslednje Novosti