Hepatitis C

Lekovi za Hepatitis C – Epclusa(Sofosbuvir/Velpatasvir) efikasnija od Harvoni(Sofosbuvir/Ledipasvir)

Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija. Lek za Hepatitis C Epclusa( Sofosbuvir/Velpatasvir) ima stopu izlečenja od 98% u lečenju svih genotipa virusa C.


Lekovi i lečenje hepatitisa c u Srbiji Sofosbuvir/Velpatasvir – Dragiša Zekić


I Epclusa i Harvoni su antivirusni lekovi koji se koriste za lečenje hepatitisa C. Oba sadrže po dva antivirusna leka po tableti.
Obe imaju sličnu efikasnost. Zabeležene su stope lečenja od preko 95-97% ljudi sa Epclusa-om u poređenju sa stopama izlečenja od 93-95% kod Harvonija.
Epclusa sadrži sofosbuvir i velpatasvir, a Harvoni sadrži sofosbuvir i ledipasvir. Sofosbuvir je antivirusni lek koji se smatra „kičmom“ lečenja hepatitisa C.
I Epclusa i Harvoni se mogu dati kao samostalni tretmani; međutim, uz oba leka treba davati ribavirin kada se koriste za lečenje ljudi sa dekompenzovanom cirozom.
Epclusa se uzima tokom 12 nedelja; Harvoni se uzima tokom 12 ili 24 nedelje, zavisno od statusa jetre.

I Epclusa i Harvoni uzrokuju malo neželjenih efekata, ali one koje se mogu pojaviti uključuju glavobolju, umor, svrab, asteniju (nedostatak energije) i mučninu. Harvoni takođe može izazvati kašalj, mijalgiju (bolovi u mišićima), dispneju (nedostatak daha), nesanicu i proliv.

I Epclusa i Harvoni su antivirusni lekovi koji se koriste za lečenje hepatitisa C.

Epclusa sadrži sofosbuvir i velpatasvir, a Harvoni sadrži sofosbuvir i ledipasvir. Sofosbuvir je antivirusni lek koji se smatra „kičmom“ lečenja hepatitisa C. I Epclusa i Harvoni proizvodi kompanija Gilead Sciences.

Кoji je efikasniji: Epclusa ili Harvoni?
Iako su i Epclusa i Harvoni efikasni u lečenju hepatitisa C, Epclusa može izlečiti veći procenat ljudi nego Harvoni. Epclusa je odobrena 2016. godine i bio je prvi odobreni lek koji je bio efikasan u lečenju svih šest genotipa hepatitisa C.

Preporuke za lečenje koje izdaje Američko udruženje zaraznih bolesti preporučuju:

I Harvoni i Epclusa za hepatitis C genotipove 1, 4, 5 i 6 kod odraslih
Epclusa za genotipove 2 i 3
Harvoni za lečenje genotipova 1, 4, 5 i 6 kod dece starije od 12 godina (ili težine 77 kilograma i više).
Studije u kojima su učestvovali ljudi sa i bez ciroze otkrili su da su Epclusa i Harvoni imali slične stope izlečenja. Sveukupno, više od 95-97% ljudi koji su primali sofosbuvir i velpatasvir (Epclusa) bili su izlečeni od virusa, u poređenju sa 93-95% ljudi koji su primali sofosbuvir i ledipasvir (Harvoni).

Šta je Epclusa?
Epclusa sadrži dva antivirusna sastojka, sofosbuvir i velpatasvir, i mogu se koristiti za lečenje hroničnog hepatitisa C kod odraslih i dece starijih od šest godina.

Sofosbuvir ometa reprodukciju genetskog materijala virusa hepatitisa C, inhibira RNM zavisnu polimerazu zvanu HCV NS5B, a kojoj je virus takođe potreban da se sam replicira. Sofosbuvir je prolek, što znači da se metabolizuje u telu do njegove aktivne komponente i ugrađuje se u DNК virusa HCV. Sofosbuvir takođe direktno deluje na virusnu RNA i ne inhibira ljudsku DNК ili RNA.

Velpatasvir je inhibitor NS5A (nestrukturni protein 5A) virusa hepatitisa C. Velpatasvir deluje interferirajući sa proteinom zvanim HCV NS5A koji je potreban virusu da se sam replicira. Ovaj protein je glavna meta velpatasvira, što znači da velpatasvir deluje direktno na virus, a ne na ljudske ćelije.

Šta je Harvoni?
Harvoni sadrži ledipasvir i sofosbuvir.

Ledipasvir je inhibitor NS5A (nestrukturni protein 5A) virusa hepatitisa C, a sofosbuvir je inhibitor nukleotidne polimeraze NS5B (nestrukturni protein 5B) virusa hepatitisa C. Ledipasvir deluje ometajući protein, zvan HCV NS5A koji je potreban virusu da se sam replicira. Ovaj protein je glavna meta ledipasvira, što je i jedan od razloga što Harvoni ima malo nuspojava, jer ledipasvir deluje direktno na virus, a ne na ljudske ćelije.

Sofosbuvir ometa reprodukciju genetskog materijala virusa hepatitisa C, inhibira RNM zavisnu polimerazu zvanu HCV NS5B, a kojoj je virus takođe potreban da se sam replicira. Sofosbuvir je zapravo prolijek, što znači da se metabolizuje u tijelu do njegove aktivne komponente i ugrađuje se u DNК virusa HCV. Sofosbuvir takođe direktno deluje na virusnu RNA i ne inhibira ljudsku DNК ili RNA.

Sastojci u Harvoni-u u početku se značajno smanjuju, a zatim potpuno zaustavljaju proizvodnju novih primeraka hepatitisa C. Nakon nekog vremena, Harvoni će eliminisati virus hepatitisa C kod 95% ljudi koji ga uzimaju, tehnički ih lečeći. Izlečenje se definiše kao nedostatak detekcije virusa hepatitisa C u krvi tokom 12 nedelja nakon zavrsetka terapije. Međutim, čovek se ponovo može zaraziti virusom hepatitisa C ako mu se ponovo izloži.

Harvoni sprečava razmnožavanje virusa hepatitisa C (HCV) u organizmu. To je jedinstvena kombinacija tableta koja se daje oralno, jednom dnevno tokom 8, 12 ili 24 nedelje, u zavisnosti od vašeg HCV statusa.

Кoje su nuspojave Epclusa i Harvoni?
Pošto Epclusa i Harvoni sadrže slične antivirusne lekove, nuspojave su slične.

Najčešći neželjeni efekti Epclusa koji se javljaju kod 10% ili više pacijenata su:

Anemija
Proliv
Glavobolja
Umor
Nesanica
Svrab
Astenija (nedostatak energije)
Mučnina.

Pored toga, prijavljena je reaktivacija hepatitisa B kod ljudi koji imaju trenutnu ili prethodnu infekciju virusom hepatitisa B (HBV) pre nego što su započeli sa lečenjem Epclusa. U nekim slučajevima to je rezultiralo teškim i brzim oboljenjima jetre, zatajenjem jetre i smrću.

Najčešće neželjene efekte prijavljene kod Harvonija su:

Astenija (nedostatak energije)
Glavobolja
Umor
Кašalj
Mijalgija (bolovi u mišićima)
Dispneja (kratkoća daha)
Razdražljivost
Vrtoglavica
Mučnina
Nesanica
Proliv
Baš kao i kod Epclusa, prijavljena je reaktivacija hepatitisa B kod ljudi koji imaju trenutnu ili prethodnu infekciju virusom hepatitisa B (HBV) pre nego što su započeli lečenje Harvonijem. U nekim slučajevima to je rezultiralo teškim i brzim oboljenjima jetre, zatajenjem jetre i smrću.

Dragiša Zekić Tel: 063 764 1050

Udruzenje Hepatitis Hilfe Srbija World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja pacijenata Srbije Skupština

Lek za Hepatitis C Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) slike

Poslednje Novosti