Hepatitis C

Lekovi za Hepatitis C – Čuvanje – Pravilna upotreba

Lekovi za Hepatitis C se čuvaju i drže na sobnoj temperaturi. Uputsvo za upotrebu leka Sofosbuvir/Velpatasvir i drugih DAA lekova. Voda u kupatilu stvara vlagu i nemojte držati lek u kupatilu. Toplota, vazduh, svetlost i pare mogu oštetiti lekove i smanjiti ili uništiti njihovu efikasnost. Na primer aspirin može da se razbije i iritira stomak.

Kako čuvati lekove za Hepatitis c

Čuvajte lekove na hladnom i suvom mestu, ali nikako u frižideru. Najbolje je stavljati ih u neku fioku od ormara van domašaja svetlosti i visokih temperatura. Kada putjete nosite lekove u avion a ne u kontrolisanom prtljagu. Ne ostavljajte lekove da stoje u kolima naročito pri ovako visokim temperaturama.

Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis C

Čuvajte lekove u originalnom pakovanju. Uklonite pamuk iz bočice jer ovo vuče vlagu u pakovanje. Imajte na umu da neki lekovi zahtevaju rashladjivanje. Više informacija potražite u uputsvu za lek .

Poslednje Novosti