Hepatitis C

Lekovi i lečenje hepatitisa c. Šta je virus hepatitisa c i najčešće komplikacije

Izlečenjem hepatitisa c DAA lekovima možemo izbeći mnoge ekstrahepatične manifestacije.

Virus hepatitisa C (HCV) je jednolančani RNA virus, član Flaviviridaeporodica. Кao primarno hepatotropni virus, glavna meta infekcije su hepatociti, što rezultuje hroničnom upalom u oko 80% slučajeva infekcije. Dobro je poznato da hronični hepatitis C dovodi do ciroze, terminalnog stadijuma bolesti jetre i hepatocelularnog karcinoma. Međutim, manje je poznato da hronična HCV infekcija dovodi do niza sistemskih poremećaja i bolesti koje često mogu ostaviti veće posledice po zdravlje od same bolesti jetre. Ovi poremećaji se obično nazivaju ekstrahepatičkim manifestacijama hroničnog hepatitisa C i obuhvataju širok spektar stanja, od klinički beznačajnog prisustva različitih autoantitela do vaskulitisa, kožne bolesti, oštećenja bubrega, limfoproliferativnih poremećaja, dijabetesa, raznih neuroloških i neuropsihijatrijskih promena.

Hematopoetic Esencijalna mešana krioglobulinemija , Monoklonska gamopatija B-ćelijski

non-Hodgkin limfom
Кoža : Leukocitoklastični vaskulitis Porphiria cutanea tarda Lichen planus

Bubrezi : Membranoproliferativni glomerulonefritis ,Membranska nefropatija ,Poremećenje bubrega

Imunološki : Autoimuna antitela: reumatoidni faktor, antinuklearna, antitiroidna, antikardiolipin, antitela protiv glatkog mišića

Tiroidna žlezda :Thiroiditis Hipothiroidism Hiperthiroidism
Endokrine i egzokrine žlezde

Sindrom šećerne bolesti tipa 2

Musculoskeletal : Artralgija / mijalgija

Neurološki i neuropsihijatrijski poremećaji Umor ,Depresija ,Sjajna kognitivna funkcija ,Sensori ili senzimotorna polineuropatija

Mononeuritis multiplek

Кardiovaskularni : Ubrzana ateroskleroza Pojačana stopa kardiovaskularnih i neurovaskularnih incidenata i bolesti perifernih arterija Povećana smrtnost od kardiovaskularnih i neurovaskularnih incidenata

Ekstrahepatične manifestacije u bilo kojem obliku mogu se pojaviti kod do 74% pacijenata sa hroničnom HCV infekcijom i mogu dugo da prethode manifestnoj jetrenoj bolesti koja predstavlja različita nespecifična zdravstvena oštećenja, uključujući nelagodnost, umor, mučninu, gubitak težine i bol u mišićno-koštanom tkivu .Specifične ekstrahepatičke manifestacije hroničnog hepatitisa C mogu se podeliti u skladu sa pogođenim organom ili organskim sistemom, patološkim mehanizmom ili snagom raspoloživih dokaza koji ih povezuju sa hroničnom hepatitisom C infekcije. Neke od ekstrahepatičkih manifestacija prema sistemu organa i predloženom patološkom mehanizmu prikazane su u tabelama .Činjenica da težina ovih poremećaja ne mora nužno biti u korelaciji sa težinom jetrene bolesti je od velikog kliničkog značaja, jer čak i u slučajevima blago aktivnog hroničnog hepatitisa može doći do značajnog narušavanja ukupnog zdravlja i kvaliteta života. S druge strane, brojna istraživanja pokazala su da lečenje hronične infekcije HCV-om postiže razrešenje ekstrahepatičke bolesti ili uveliko povećava funkciju pogođenog organa i smanjuje prateće rizike od morbiditeta i smrtnosti. Zbog toga je u trenutnim evropskim smernicama za lečenje hronične infekcije hepatitisom C, prihvaćeno i istaknuto da pacijenti sa ekstrahepatičkim manifestacijama moraju da budu prioritetni za lečenje, bez obzira na aktivnost / ozbiljnost njihovih bolesti jetre

Dragiša Zekić

Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti