Hepatitis C

Lekovi i lečenje hepatitisa c. Šta je trombocitopenija?

Izlečenjem hepatitisa c DAA lekovima možete sprečiti trombocitopeniju. Lekovi Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir su najefikasniji način.

Patofiziologija trombocitopenije kod infekcije virusom hepatitisa C i hronične bolesti jetre.

Pozadina: Patofistologija trombocitopenije kod pacijenata sa hroničnom oboljenjem jetre koja je posledica infekcije virusom hepatitisa C (HCV) je složena i uključuje nekoliko komplementarnih mehanizama koji verovatno deluju zajedno.

CILJ: Da sumiramo raspoložive podatke o etiologiji trombocitopenije kod pacijenata sa hroničnom jetrom.

REZULTATI: U bolesnika sa nelečenim hepatitisom C, i učestalost i težina trombocitopenije rastu paralelno sa obimom bolesti, obično postajući klinički relevantni kada pacijenti razviju ekstenzivnu fibrozu i / ili cirozu. Patogenetski mehanizmi uključuju hiperspstenizam sekundarni u odnosu na portalnu hipertenziju, supresiju koštane srži koja je rezultat ili HCV-a ili lečenja interferonom, aberacije imunološkog sistema što rezultira stvaranjem antitela protiv trombocita i / ili imuno-kompleksa koji se vežu za trombocite i olakšavaju njihov preuranjeni klirens , razvoj imunološki posredovanih ekstrahepatičnih manifestacija, uključujući mešovitu krioglobulinemiju sa ili bez pridruženih zglobova, bubrega ili kože, i nedostatak trombopoetina (TPO), koji je posledica disfunkcije jetre. Кod hronične bolesti jetre, prirodni inverzni odnos između nivoa TPO i nivoa trombocita se ne održava; prema tome, nivo TPO u krvi nema kliničku važnost niti prediktivnu vrednost u proceni trombocitopeničnog statusa datog pacijenta.

ZAКLJUČCI: Razvoj trombocitopenise kod pacijenata sa hroničnom jetrom je složen i multifaktorski.

Dragiša Zekić

Udruzenje Hepatitis Hilfe

Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti