Hepatitis C

Lekovi i lečenje hepatitisa c. Šta je PCR HCV RNK test. Kvalitativni i Kvantitativni

Šta treba znati o testiranju na hepatitis C
Šta je HCV RNA PCR test? PCR se radi nakon pozitivnog testa na antitela ( Anti HCV)
Rezultati kvalitativnog testa
Rezultati kvantitativnog testa
HCV RNA PCR test je krvni test koji lekaru pomaže da dijagnostikuje hepatitis C. Test meri nivo virusa hepatitisa C u krvotoku.

Lekovi i lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Hepatitis C (HCV) je infekcija koja izaziva ožiljke u jetri i smanjuje rad ovog vitalnog organa. Teški HCV može dovesti do zatajenja jetre. Međutim, rana dijagnoza može umanjiti rizik od teške infekcije.

U ovom članku ćemo pogledati kako test funkcioniše i šta rezultati znače.

Šta je HCV RNA PCR test?
HCV RNA PCR test može pomoći osobi da sazna da li ima HCV.
HCV RNA PCR test je krvni test. Laboratorijski tehničar traži genetski materijal virusa HCV, ili njegove ribonukleinske kiseline (RNA). Кoriste postupak nazvan lančana reakcija polimeraze (PCR).

Rezultati PCV testa HCV RNA pomažu lekaru da preporuči različite načine smanjenja opterećenja virusa. Opterećenje virusa ukazuje koliko HCV virusnih čestica ima u krvi.

Ako lekar posumnja da osoba ima HCV, preporučiće ovaj test rano u dijagnostičkom procesu, čak i ako to nije prvi test koji sprovedu.

Test može otkriti prisustvo samog virusa, a ne antitela koja telo stvara kao odgovor na virus.

To znači da osoba ne mora da čeka dok se simptomi infekcije ne razviju za dijagnozu.

Prosečno može proći 6-8 nedelja da antitela postanu otkrivena nakon što započne HCV infekcija. Međutim, lekar može da otkrije sam virus nakon otprilike 1-2 nedelje koristeći PCR ili neko drugo sredstvo za direktno otkrivanje virusa.

Lekar će zahtevati test više puta tokom kursa lečenja za hronični HCV. Ponavljano testiranje omogućava lekarima da mere reakciju tela na određenu metodu lečenja i izvrše prilagođavanja za najbolje rezultate.

Кako to radi
Lekari koriste HCV RNA PCR na jedan od dva načina:

kvalitativni test određuje da li je virus prisutan ili ne
kvantitativni test meri količinu HCV u krvotoku
Postoje male razlike u postupku za svaki oblik testa.

Кvalitativno
Lekar možda nije siguran da li osoba ima HCV ili ne. Oni mogu zatražiti ovaj test da otkriju virus u krvotoku.

Кvalitativni test otkriva samo prisustvo virusa. Ne određuje broj HCV virusnih čestica u telu.

Lekar će obično preporučiti HCV RNA PCR test nakon pozitivnog testa na antitela na HCV. Ovaj test će pokazati da li telo stvara antitela koja se bore protiv HCV-a.

Iako je test koji identifikuje antitela obično dobar pokazatelj HCV infekcije, lažni pozitivni rezultati su mogući.

Pozitivan test može se pojaviti kada je osoba ranije imala infekciju HCV-om. To može značiti da osoba još uvek ima antitela, ali telo je već očistilo infekciju. To se dešava u oko 15-25% testova.

Verovatnije je da će se virus očistiti kod ljudi čiji se simptomi razvijaju u ranoj fazi infekcije. Zbog toga lekari rutinski prate test HCV antitela sa HCV RNA PCR testom kako bi potvrdili dijagnozu.

U nekim slučajevima, lekari takođe može preporučiti treći test da potvrdi prisustvo hepatitis C . Lekari to nazivaju testom pojačavanja posredovanog transkripcijom (TMA).

TMA test nije potreban u mnogim slučajevima kada HCR RNA PCR test pokazuje dovoljno jake dokaze HCV infekcije.

Кvantitativan
Rezultati kvantitativnog HCV testa mogu lekaru pomoći da utvrdi efikasnost lečenja.
Кvantitativni PCR test HCV RNA pokazuje broj virusnih kopija HCV u krvi. To deluje tako što otkriva koliko genetskog materijala ima u maloj količini krvi.

Za mnoge ljude kvantitativni test je zamenio kvalitativni test. To je zato što je poznavanje i razumevanje virusnog opterećenja presudan korak u procesu lečenja za osobe sa HCV.

Lekar izračunava merenja tako da odgovaraju standardnom očitavanju, a to je broj međunarodnih jedinica po mililitru (IU / ml).

Lekari često koriste kvantitativni test prilikom uspostavljanja dijagnoze i praćenja količine HCV u krvotoku tokom lečenja. To im daje do znanja koliko telo reaguje na tretman, kao i pomaže im da odluče o svim potrebnim promenama u lečenju.

Virusno opterećenje
U slučaju kvantitativnog testa virusno opterećenje može značajno da varira.

Lekari obično smatraju da je obim virusa preko 800 000 IU / ml visok. Slabo opterećenje virusa bilo bi manje od 800 000 IU / ml.

Ako kvantitativni test ukaže na nedetabilne nivoe virusnih čestica, ali kvalitativni test otkriva HCV, to znači da osoba ima izuzetno nizak nivo HCV u krvotoku.

Rezultati kvalitativnog testa
Lekari koriste kvalitativni HCR RNA PCR test kako bi utvrdili da li je virus hepatitisa C prisutan u krvi ili ne.

Ako je virus prisutan, test će biti pozitivan. Ako test ne otkrije virus, rezultat će biti negativan.

Ako je rezultat pozitivan, osobi će trebati kvantitativni HCV RNA PCR test. Iz tog razloga, mnogi lekari radije preskoče prvi test i odmah koriste kvantitativni test.

Rezultati kvantitativnog testa
Кvantitativni rezultati ispitivanja pokazuju koliki je HCV u tijelu. Međutim, bez obzira da li je nizak ili visok, virusno opterećenje ne odražava nivo oštećenja jetre.

Ostali testovi krvi, ultrazvuk , Fibroscan i, retko, biopsija jetre pomoći će lekaru da utvrdi celokupno zdravlje jetre.

Dragiša Zekić

Tel: 063 764 1050

Udruzenje Hepatitis Hilfe

World Hepatitis Alliance member

Poslednje Novosti