Hepatitis C

Lekovi i lečenje hepatitisa c. Indijski generički lekovi i posledice nelečenja

Izlečenjem hepatitisa c DAA lekovima možemo izbeći sledeće komplikacije. Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir i ekstrahepatične manifestacije.

Ekstrahepatične manifestacije infekcije virusom hepatitisa C
Hronična infekcija virusom hepatitisa C (HCV) izaziva progresivnu fibrozu jetre, cirozu, zatajenje jetre i hepatocelularni karcinom. Pored oštećenja jetre, infekcija HCV-om izaziva niz sistemskih poremećaja, od kojih neki ponekad nose teže obolevanje od same bolesti jetre. Ove ekstrahepatičke manifestacije predstavljaju širok spektar poremećaja, u rasponu od prisustva različitih klinički beznačajnih autoantitela do bolesti koje pogađaju različite sisteme organa. Mešovita krioglobulinemija je uobičajena manifestacija, a pridruženi vaskulitis može uticati na mnoge organe (bubreg, kožu i zglobove). Na kožu mogu da utiču i porphiria cutanea tarda i lichen planus. Ostale uobičajene ekstrahepatičke manifestacije uključuju autoimune poremećaje, limfoproliferativne poremećaje, i niz neuroloških i neuropsihijatrijskih poremećaja kao što su umor, depresija ili kognitivno oštećenje. Inzulinska rezistencija, dijabetes melitus, ubrzana ateroskleroza i povećani morbiditet i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti takođe su povezani sa hroničnom HCV infekcijom. Postojanje i ozbiljnost ekstrahepatičnih manifestacija ne koreliraju sa težinom jetrenih bolesti, a osnovno lečenje je iskorjenjivanje HCV. Pacijentima sa sistemskim manifestacijama HCV infekcije trebalo bi dati prednost lečenja, posebno u doba novih terapija bez interferona sa manje nuspojava. i povećani morbiditet i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti takođe su povezani sa hroničnom HCV infekcijom. Postojanje i ozbiljnost ekstrahepatičnih manifestacija ne koreliraju sa težinom jetrenih bolesti, a osnovno lečenje je iskorjenjivanje HCV. i povećani morbiditet i smrtnost od kardiovaskularnih bolesti takođe su povezani sa hroničnom HCV infekcijom. Postojanje i ozbiljnost ekstrahepatičnih manifestacija ne koreliraju sa težinom jetrenih bolesti, a osnovno lečenje je iskorjenjivanje HCV.

Tel: 063 764 1050

Dragiša Zekić

Poslednje Novosti