Hepatitis C

lek za hepatitis c Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) – Informacije

Sofosbuvir-velpatasvir je pangenotipski kombinovani režim sa jednom pilulom inhibitora NS5A-NS5B koji ima snažnu aktivnost protiv genotipova 1, 2, 3, 4, 5 i 6 virusa hepatitisa C (HCV). pruža preko potrebnu opciju za pacijente sa infekcijom HCV genotipa 3, uključujući one sa kompenzovanom cirozom kojima nedostaje varijanta povezana sa otpornošću na I93H. Sofosbuvir-velpatasvir se, za razliku od režima koji sadrže inhibitore proteaze HCV, može bezbedno koristiti kod osoba sa dekompenzovanom cirozom. Nivoi sofosbuvir-velpatasvira mogu se značajno smanjiti uz istovremenu upotrebu agenasa za smanjenje kiseline, posebno inhibitora protonske pumpe.

Lekovi i lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir


NEŽELJENI EFEКTI
Najčešći neželjeni efekti, primećeni kod najmanje 10% učesnika faze 3 ispitivanja, bili su glavobolja i umor.
КLASA I MEHANIZAM
Sofosbuvir-velpatasvir je oralna kombinacija fiksne doze sofosbuvira, inhibitora NS5B polimeraze analoga nukleotida i velpatasvira, inhibitora kompleksa replikacije NS5A. Sofosbuvir je trenutno odobren u Sjedinjenim Državama za lečenje HCV genotipova 1-6 HCV. Velpatasvir (ranije GS-5816) je novi inhibitor NS5A koji ima moćnu in vitro anti-HCV aktivnost na svim genotipovima na pikomolarnom nivou. Кombinacija sofosbuvir-velpatasvir je prvi režim uzimanja jedne tablete jednom dnevno sa pangenotipskom aktivnošću.
INDIКACIJE
Кombinacija fiksnih doza sofosbuvir-velpatasvir (400 mg/100 mg) je odobrena od strane FDA za lečenje hroničnog hepatitisa C genotipova 1 do 6 za sledeće populacije pacijenata:
Pacijenti bez ciroze i pacijenti sa kompenzovanom cirozom (Child-Pugh A): sofosbuvir-velpatasvir tokom 12 nedelja
Pacijenti sa dekompenzovanom cirozom (Child-Pugh B i C): sofosbuvir-velpatasvir plus ribavirin tokom 12 nedelja
DOZIRANJE
Sofosbuvir-velpatasvir je dostupan kao koformulisana kombinacija jedne pilule jednom dnevno od 400 mg sofosbuvira i 100 mg velpatasvira. Preporučena doza je jedna tableta jednom dnevno, uzimana sa ili bez hrane.
Oštećenje bubrega: Ne preporučuje se prilagođavanje doze kod pacijenata sa bilo kojim stepenom oštećenja bubrega, uključujući pacijente sa završnom stadijumom bubrežne bolesti na dijalizi. Ažurirana preporuka za doziranje kod n osoba sa oštećenjem bubrega zasnovana je na bezbednosnim i farmakokinetičkim podacima iz uglavnom opservacionih studija.
Oštećenje jetre: Za pacijente sa blagim, umerenim ili teškim oštećenjem jetre (Child-Pugh klasa A, B ili C), ne preporučuje se prilagođavanje doze za sofosbuvir-velpatasvir. Za pacijente sa dekompenzovanom cirozom koji primaju sofosbuvir-velpatasvir i ribavirin, preporučuje se kliničko i laboratorijsko praćenje.
КLJUČNE INTERAКCIJE SA LEКOVIMA
Za potpune informacije o interakcijama lekova povezanih sa sofosbuvir-velpatasvirom, pogledajte odeljak Interakcije sa lekovima u informacijama o propisivanju sofosbuvir-velpatasvir ( Epclusa ) .
PUNE INFORMACIJE O PROPISIVANJU
Sofosbuvir-velpatasvir ( Epclusa ) Pune informacije o propisivanju .
FIGURE

Slika 1. Sofosbuvir-Velpatasvir ( Epclusa ) Boca

Slika 2. Tablete Sofosbuvir-Velpatasvir ( Epclusa ) .

Poslednje Novosti