Hepatitis C

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa)trudnoća i dojenje

Le Epclusa(Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg) i trudnoća. Lecenje hepatitisa c.

Nije bilo dovoljno studija na ljudima da bi se znalo da li je Epclusa bezbedno uzimati tokom trudnoće. Studije na životinjama nisu pokazale štetu za plod kada je majka primila lek. Međutim, studije na životinjama ne predviđaju uvek šta će se dogoditi kod ljudi.

Ako zatrudnite tokom uzimanja ovog leka, odmah pozovite lekara.

Napomena: Ako uzimate Epclusa s ribavirinom, taj kombinovani tretman može biti opasan za trudnoću (pogledajte „Epclusa i ribavirin“ gore).

Epclusa i dojenje

Nije poznato da li Epclusa prelazi u majčino mleko kod ljudi. U studijama na životinjama, Epclusa je pronađena u majčinom mleku, ali nije uzrokovala štetne efekte. Međutim, studije na životinjama ne odražavaju uvek šta će se dogoditi kod ljudi.

Ako dojite svoje dete i razmišljate o uzimanju Epclusa, razgovarajte sa lekarom o potencijalnim rizicima i koristima.

Napomena: Ako uzimate Epclusa s ribavirinom, trebalo bi da razgovarate sa lekarom o tome da li možete sigurno da dojite (pogledajte „Epclusa i ribavirin“ gore).

Poslednje Novosti