Hepatitis C

LEKOVI ZA HEPATITIS C.IZLECI SE ZA 12 ILI 24 NEDELJE – GENERICKI HARVONI SLIKE

Harvoni je zasticeno ime leka farmaceutske kuce Gilead . Upotrebljava se u lecenju hepatitisa c i to za genotip 1 i genotip 4 . Hemiski sastav leka je Sofosbuvir 400mg i Ledipasvir 90 mg . Ova dva leka se nalaze u jednoj tableti i pije se jedna tableta na dan . Lek se uzima po preporuci lekara 12 ili 24 nedelje . Indiske Farmaceutske kompanije imaju licencu Gileada za proizvodnju generickog Harvonija . Genericki licencirani Harvoni je ekvivalentan brendiranom i sa istom stopom izlecenja . Ja sam se takodje izlecio generickim Harvonijem