Hepatitis C

Lek Epclusa®(Sofosbuvir/Velpatasvir) efikasniji od Harvoni®(Sofosbuvir/Ledipasvir)

Lek Epclusa® (Sofosbuvir/Velpatasvir) ili lek Harvoni® – koji je lek bolji za hepatitis C? Srbija
Razvoj antivirusnih lekova protiv direktnog delovanja hepatitisa C (DAA) i njihovo uvođenje na tržište 2013. godine, bili su velika pobeda u borbi protiv virusa HCV. Do proboja je došlo do pronalaska penicilina, jer iako je penicilin bio prvi zaista efikasan lek pronadjen za lečenje bakterijskih infekcija, DAA Sofosbuvir je bio naš prvi lek protiv virusa. Nažalost, uzbuđenje je bilo kratkotrajno zbog visokih cena koje su prikačene za ove probojne lekove. Harvoni® je koštao 95.000 USD za standardni kurs lečenja u trajanju od 12 nedelja, a Epclusa, uveden par godina kasnije, nije doneo veliko olakšanje u pogledu cene, a košta 75.000 USD za standardni kurs lečenja od 12 nedelja. Dobra vest je da postoje dostupne i licencirane generike i za Harvoni® i Epclusa® dostupne u nekim zemljama i širom sveta, ali o tome kasnije.

HCV se sastoji od 6 podtipova, nazvanih genotipovi. Postoje DAA lekovi koji leče samo određene genotipove, kao što je Harvoni® koji je indikovan za genotipove (1,4,5,6), dok su drugi, kao što je Epclusa®, pan-genotipski, što znači da mogu da leče svih 6 genotipova. U ovom postu ćemo identifikovati najbolji mogući tretman za najčešći genotip na svetu, genotip 1. Da li je to Harvoni® ili Epclusa®? Ako imate genotip 2 ili 3 (treći i drugi najčešći genotip, respektivno), ne morate dalje čitati – za vas je generički Epclusa® pravilan izbor, jer Harvoni® nije baš efikasan za ove genotipove.
Stope izlečenja
Šanse da se izbaci virus očigledno su jedan od najvažnijih kriterijuma pri izboru leka. Dobra vest je da su, na osnovu mnoštva velikih studija, oba leka rezultirala stopom izlečenja preko 90%, tj. Obe su izvanredno efikasne. Međutim, jedan je bio malo efikasniji od drugog.

Harvoni® (Sofosbuvir / Ledipasvir) u velikim kliničkim ispitivanjima za Ion-1 i Ion-2 za genotip 1, lečenja naivnih i lečenih pacijenata, sa i bez ciroze, imala je prosečnu stopu izlečenja (tj. Pacijenti koji dostižu SVR24) od 96,1%.

Epclusa® (Sofosbuvir / Velpatasvir), u velikom kliničkom ispitivanju Astral-1 za lečenje naivnih i lečenih pacijenata, sa i bez ciroze, 323 od 328 pacijenata genotipa 1 (98,5%) postiglo je izlečenje. Nije utvrđena velika razlika podtipom (98% u 1a; 99% u 1b).

Iz gornjeg teksta možete videti da je Epclusa® malo efikasniji u lečenju bolesnika sa HCV genotipom 1 u odnosu na Harvoni®. Takođe je primetno da podaci iz ovih studija pokazuju da je profil nuspojava ova dva leka sličan, da je vrlo blage prirode i da ne dovodi do prekida lečenja, kao što je to bilo mnogo puta kod starijeg lečenja hepatitisa C (tj. PEG interferon i ribavirin).

Infekcija više genotipa

Mnogi pacijenti ne shvataju da je moguće zaraziti dva genotipa istovremeno, u stvarnosti se to dešava kod određenog procenta pacijenata. Nekoliko studija otkrilo je istovremene infekcije genotipom sa stopama od 5% do 25%. U tim će slučajevima jedan genotip preovlađivati kao većinska (dominantna) varijanta. Problem je što se ponekad genotip manjine ne otkriva kada se pacijenti testiraju pre lečenja, to se dešava ako upotrebljeni PCR test nije visoke osetljivosti, kao što je primećeno u ovoj studiji. U tim slučajevima, ako su lekovi koji se koriste u lečenju efikasni samo protiv većinskog genotipa, genotip manjine može se proširiti nakon što se većinski jedan uspešno eliminiše, uzrokujući da celokupni tretman ne uspe.

Genotipovi 1 i 2 su najčešće mešovite infekcije genotipova, a ovo može biti pravi problem kada je genotip 1 dominantan genotip, jer ako se koristi lek koji nije efikasan protiv genotipa 2, kao što je Harvoni®, postoji velika šansa da pacijent neće biti izlečen. Stoga će upotreba pan-genotipskih lekova, kao što je Epclusa®, zaista rešiti problem neotkrivenih infekcija više genotipova.

Oznaka cene i opšta dostupnost

Zbog neverovatno visokih cena originala (robne marke) Harvoni® i Epclusa®, pacijenti moraju biti ili veoma bogati ili biti podobni za zdravstveno lečenje da bi im pristupili. Veća većina pacijenata nije ni jedno ni drugo. Osiguravajuće kompanije su zbog ovih novih lekova sa veoma visokim cenama uskraćivale lečenje pacijentima osim ako nisu bili u težoj fazi bolesti, definisane kao teška fibroza jetre (tj. F3 ili F4). To je ostavilo 90% pacijenata koji nisu mogli pristupiti originalu Harvoni® i Epclusa® i morali su tražiti inostrane izvore koji obezbeđuju generičke verzije. Ali kako pacijenti bezbedno mogu pristupiti visokokvalitetnim generičkim generičkim proizvodima na Internetu koji su istog kvaliteta kao i lekovi sa robnom markom? U stvari, uopšte nije teško, osnovao ju je australijski lekar James Freeman, FikHepC je jedan od takvih dobavljača, a ako pročitate ovaj prethodni post o kupovini generičkog Harvoni®, saznaćete zašto.
Dr JAMES FREEMAN JE INAČE PRATIO CEO TOK MOG LECENJA JOŠ U PRVOJ POLOVINI 2016. I MI SMO I DALJE U STALNOM KONTAKTU
Zaključak
Iz svih objavljenih rezultata različitih kliničkih studija koje su ispitivale Harvoni® i Epclusa® možemo videti da je stopa izlečenja sa poslednjim malo viša. To može biti posledica više genotip infekcija koje postoje u malom procentu pacijenata. Dakle, ako ste pacijent sa hepatitisom C genotip 1 koji traži lek koji nudi najveću moguću šansu za izlečenje, trebalo bi da razmislite o originalu ili generičkom Epclusa® koji nudi malu, ali merljivo veću šansu za izlečenje od Harvoni®.
Dragiša Zekić
Tel: 063 764 1050
Udruzenje Hepatitis Hilfe
World Hepatitis Alliance member

Poslednje Novosti