Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c u Zaječaru. Dr Aleksandar Petrović

Izleči hepatitis c u ZaječaruJedan od najboljih infektologa u Srbiji leči hepatitis b i c inficirane u Zaječarskom Zdravstvenom Centru- Infektologija. Sofosbubir/Velpatasvir spada u grupu novih DAA lekova i Srbija nema mnogo infektologa koji imaju veliko iskustvo u lečenju pacijenata novom terapijom. Takodje, veoma bitna stvar kod lečenja je pravilna i detaljna dijagnostika pre početka terapije kao i stručno praćenje tokom terapije. Prof dr Maja Jovanović infektolog iz Niša i načelnica je odelenja i sigurno najveći stručnjak po misljenju kako lekara tako i pacijenata je nedavno i javno pohvalila rad dr Petrovića iz Zaječara. Iako mlad lekar dr Petrović ima ogromno iskustvo koje je stekao kako u Srbiji tako i van Srbije. Slobodno mogu da kažem a i na osnovu drugih pacijenata iz Zaječara, Negotina, Bora pa čak i Niša koje je lečio i leči dr Aleksandar Petrović da je on budućnost infektologije i nada za mnoge pacijente u Srbiji.
Dakle ne morate više svi da odlazite u Niš jer u Zaječaru u Zdravstvenom Centru – Odelenje infektologije imate vrsnog lekara. Za svakog pacijenta ima vremena i posvećuje mu punu pažnju.
Od sada ćemo kao Udruženje javno iznositi iskustva velikog broja pacijenata obolelih od virusnih hepatitisima sa lekarima koji ih vode. Iznosićemo kako dobra tako i loša iskustva pacijenata sa njihovim infektolozima.
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe
World Hepatitis Alliance member
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti