Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c u Srbiji lekom Epclusa(Sofosbuvir/Velpatasvir) – iskustva prof dr Maja Jovanović i dr Aleksandar Petrović – Video

Hepatitis c se leči za samo 12 nedelja pangenotip lekom Sofosbuvir/Velpatasvir. Indijski lekovi Sofosbuvir/Velpatasvir proizvode se po licenci farmaceutske kuće Gilead. Ja sam takodje izbacio virus indijskim generičkim licenciranim lekovima. U Srbiji je po mojim saznanjima do februara 2021.godine izlečeno sigurno više od 2000 Hepatitis c inficiranih ovim DAA lekovima Harvoni ( Sofosbuvir/Ledipasvir) i Epclusa ( Sofosbuvir/Velpatasvir) . Terapija lekom Sofosbuvir/Velpatasvir može se primeniti kod svih inficiranih bez obzira na stepen oštećenja jetre. Dakle, apsolutno svi inficirani se mogu uspešno lečiti uključujući i pacijente sa cirozom kao i one sa dekompenzovanom cirozom. I jedino kod pacijenata sa dekompenzovanom cirozom uz lek Sofosbuvir/Velpatasvir dodaje se i lek Ribavirin a u slučaju preosetljivosti na Ribavirin terapija se produžava na 24 nedelje. Stopa izlečenja ( SVR 12 Negativan) je 98 % kod leka Epclusa. Idealno bi bilo kada bi se većina pacijenata izlečila u ranijoj fazi bolesti dok još nema fibroze ili kod neke srednje fibroze ( Fibroscan F2) ali i kod F3 kako bi se izbegla teža oštećenja jetre, slezine, pankreasa, žuči, stomačne aorte ali i sprečilo oštećenje bubrega, dijabetesa tipa 2 , hepatične encefalopatije, slobodne tečnosti i hepatocelularnog karcinoma. Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel : 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja Pacijenata Srbije

Poslednje Novosti