Hepatitis C

Lečenje Hepatitisa C . Šta su Generički lekovi ?

Generički lekovi su farmaceutski preparati koji sadrže iste aktivne sastojke u istoj koncentraciji kao i poznatiji lekovi na osnovu kojih su nastali ( tzv „originatorski lekovi“). Generički lekovi se od originatorskih lekova razlikuju najčešće u sastavu vezivnih sastojaka i boja, koji nemaju terapeutske efekte i razlikuju se po nazivu.

Terapijska efikasnost generičkih lekova ekvivalentna je originatorskim i mora biti dokazana strogim studijama o bioekvivalenciji. Što bi značilo, da kada se naučno uporedi generički lek i originatorski lek pokazuju istu stopu i stepen biološke rasploživosti aktivne supstance u organizmu ako se daju u istoj dozi. Jednostavno rečeno, generički lek i originalni proizvod moraju biti jednako efikasni.

Onog trenutka kada isteknu patentna prava nekom originatorskom leku i kada se pojavi generički produkt bioekvivalentan njemu, tada je jedino racionalno koristiti generičke lekove, jer se za mnogo manje novca može kupiti identičan produkt kako u terapijskom tako i u sigurnosnom smislu. Generički lekovi imaju pristupačnije cene zato što za njih nisu potrebna početna bazična i klinička istraživanja, čime se smanjuju investicije. Generički lekovi imaju široku primenu u zemljama EU u svim programima lečenja, i sve više ih prepisuju lekari jer su jeftiniji 20-90% od originatorskih pa se godišnja ušteda njihovim korišćenjem procenjuje na € 35 милијарди евра.

Korišćenje generičkih lekova smanjuje troškove svakog sistema zdravstvene zaštite a oslobođeni fondovi se koriste za originatorske lekove.
Dakle , Indiski Genericki lekovi su ekvivalentni onim skupim brendiranim a i sa identicnom stopom izlecenja . Uostalom prave se po licenci farmaceutske kuće Gilead . Jedino što se proizvode pod drugim imenom a sto je u tekstu i objasnjeno
Dragisa Zekic
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti