Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c lekom Epclusa® (Sofosbuvir/Velpatasvir) i mogućnost reaktivacije hepatitisa b

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir može dovesti do reaktivacije hepatitisa b kod HBsAg pozitivnih. Srbija.

INFORMACIJE I INDIКACIJE ZA UPOTREBU EPCLUSA
UКLJUČENO UPOZORENJE: RIZIК OD REAКTIVACIJE VIRUSA HEPATITISA B PREMA BOLESNICIMA КOINIFICIRANIM HCV / HBV
Pre započinjanja lečenja EPCLUSA testirajte sve pacijente na dokaze o trenutnoj ili prethodnoj infekciji virusom hepatitisa B (HBV). Zabeležena je reaktivacija HBV kod pacijenata koji su zaraženi HCV / HBV i koji su prolazili ili su završili lečenje HCV antivirusnim sredstvima direktnog dejstva (DAA) i nisu primali HBV antivirusnu terapiju. Neki slučajevi su rezultirali fulminantnim hepatitisom, otkazivanjem jetre i smrću. Prijavljeni su slučajevi kod pacijenata koji su pozitivni na HBsAg, kod pacijenata sa serološkim dokazima o razrešenom HBV, a takođe i kod pacijenata koji primaju određene imunosupresive ili hemoterapeutske agense; rizik od reaktivacije HBV povezan sa lečenjem HCV DAA može biti povećan kod pacijenata koji uzimaju ove druge agense. Nadgledati HCV / HBV koinficirane pacijente zbog pojave hepatitisa ili reaktivacije HBV tokom lečenja HCV i praćenja nakon lečenja.

Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel: 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština

Lek Sofosbuvir/Velpatasvir u Srbiji ( Gilead)

Poslednje Novosti