Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c. Lek Epclusa(Sofosbuvir/Velpatasvir) – kako ubija virus

Lek Epclusa (Sofosbuvir/Velpatasvir) je najefikasniji u lečenju hepatitisa c i leči sve genotipove virusa ( pangenotip lek). Sve o leku Epclusa ovde:

Podaci o lečenju hepatitisa C: Epclusa (sofosbuvir + velpatasvir)

Epclusa je novi lek koji se koristi za lečenje hepatitisa C. To je kombinovana pilula koja sadrži sofosbuvir (koji se prodaje odvojeno kao Sovaldi ) plus velpatasvir. U Evropi je odobren u julu 2016. za lečenje odraslih sa svim genotipima (1, 2, 3, 4, 5 i 6) hroničnog hepatitisa C.

Epclusa je prvi režim lečenja hepatitisa C bez interferona, što znači da deluje protiv svih genotipa hepatitisa C. Delotvornija je od starije kombinacije Harvoni (sofosbuvir + ledipasvir) za osobe sa genotipom 3. Neki ljudi sa težim lečenjem mogu da se pobrinu ako uzimaju Epclusa ribavirinom. Uspešno lečenje smanjuje rizik od dugoročnih komplikacija hepatitisa C, poput raka jetre ili je potrebna transplantacija jetre.

Кako funkcioniše Epclusa ?

Epclusa sadrži dva antivirusna leka direktno dejstva koji ciljaju različite korake životnog ciklusa virusa hepatitisa C (HCV). Sofosbuvir je nukleotidni analogni HCV polimerazni inhibitor, što znači da blokira enzim polimerazu koji virus mora da koristi za razmnožavanje. Velpatasvir je inhibitor HCV NS5A replikacijskog kompleksa koji interferira sa drugim proteinima koji HCV koristi za razmnožavanje.

Кo može koristiti Epclusa ?

Epclusa je odobrena za upotrebu kod odraslih sa hroničnim hepatitisom C, što znači da infekcija traje duže od šest meseci. Odobreno je za ljude sa HCV genotipovima 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Genotip 1 je najčešći tip u Evropi. Genotip 3 smatra se najtežim za lečenje antivirusima direktnog delovanja.

Epclusa mogu da koriste osobe koje su prvi put lečene od hepatitisa C (poznate kao “naivno lečenje”) i za povlačenje ljudi koji nisu izlečeni prethodnom terapijom (poznatom kao “iskusno lečenje”).

Epclusa je takođe testirana na ljudima sa HIV i HCV ko-infekcijom. Stope odgovora i neželjeni efekti slični su onima kod HIV negativnih ljudi, a Epclusa se može koristiti sa mnogim lekovima protiv HIV-a. Ljudi sa HIV infekcijom sa HIV i HCV koji žele da uzimaju Epclusa trebalo bi da to urade pod nadzorom lekara koji ima iskustvo lečenja obe infekcije.

Epclusa mogu da koriste ljudi sa svim fazama jetrene bolesti, uključujući kompenzovanu cirozu, dekompenzanu cirozu (laboratorijske nepravilnosti ili simptomi lošeg rada jetre) i ljude koji čekaju ili su primili transplantaciju jetre.

Кako se uzima Epclusa ?

Epclusa se uzima u obliku jedne tablete jednom dnevno sa hranom ili bez nje . Trajanje lečenja je 12 nedelja za ljude sa svim HCV genotipovima, sa ili bez ciroze.

Osobe sa dekompenziranom cirozom treba dodati ribavirin. Ribavirin takođe može poboljšati efikasnost kod ljudi sa genotipom 3 i kompenzovanom cirozom. Osobe koje ranije nisu reagovale na ranije lečenje drugim inhibitorom NS5A mogu imati koristi od dužeg lečenja Epclusa-om .

Preporučene upotrebe za osobe sa HIV-om i HCV-om su iste infekcije kao i za HIV-negativne ljude, ali treba biti oprezan sa upotrebom antiretrovirusnih lekova koji mogu komunicirati sa lekovima iz Epclusa .

Кoliko je efikasan Epclusa ?

Epclusa deluje bolje za neke nego za druge. Nekoliko faktora predviđa koliko će neko reagovati, uključujući HCV genotip, stepen oštećenja jetre i prethodnu istoriju lečenja.

Osobe sa uznapredovalim bolestima jetre ne reaguju, kao ni one sa blagom ili umerenom fibrozom jetre. Ovo se može prevazići dodavanjem ribavirina, koji pomaže u sprečavanju recidiva. Ljudi koji su novi na lečenju imaju veće šanse da se izleče od onih koji nisu reagovali na prethodno lečenje.

Odgovor lečenja Epclusa

Osobe sa trajnim virološkim odgovorom, koje imaju nedetabilan HCV virus 12 i 24 nedelje nakon završetka tretmana (poznati kao “SVR12” i “SVR24”), smatraju se izlečenima.

Faza 3 ASTRAL studije pokazala je da su lekovi u Epclusa , sofosbuvir plus velpatasvir, visoko efikasni protiv svih genotipova HCV.

ASTRAL-1 je testirao Epclusa bez ribavirina kod više od 700 prethodno nelečenih i lečenih osoba sa HCV genotipovima 1, 2, 4, 5 i 6, dok se ASTRAL-2 fokusirao na ljude sa genotipom 2. U obe studije je 99% učesnika bilo izlečen.

ASTRAL-3 je uključio više od 500 ljudi sa teško lečljivim genotipom 3. Stopa lečenja je bila 95% kod ljudi koji su uzimali Epclusa tokom 12 nedelja, u poređenju sa 80% kod onih koji su 24 nedelje uzimali sofosbuvir plus ribavirin.

Studija ASTRAL-4 pokazala je da Epclusa deluje na ljude sa dekompenziranom cirozom. Stope izlečenja bile su 83% za one koji su lečeni samo Epclusa tokom 12 nedelja i 94% za one koji su dodavali ribavirin.

ASTRAL-5 je pokazao da su osobe sa HIV-om i HCV-om ko-infekcije imale stope odgovora slične onima kod HIV-negativnih ljudi, u rasponu od 92% za genotip 3 do 100% za genotipove 2 i 4.

Efikasnost Epclusa u upotrebi u stvarnom svetu može biti nešto niža od stope izlečenja koja je viđena u kliničkim ispitivanjima, delom i zbog toga što pacijenti mogu biti bolesniji ili imati druga stanja koja otežavaju lečenje.

Кoje su nuspojave Epclusa?

Epclusa se generalno dobro podnosi. Najčešće nuspojave prijavljene u kliničkim ispitivanjima bile su glavobolja, umor i mučnina. Lekovi u Epclusa nisu testirani na trudnicama ili dojiljama, kao ni na deci i adolescentima sa hepatitisom C. Epclusa još uvek nije testirana na ljudima sa uznapredovalom dekompenziranom cirozom (Child-Pugh C) ili osobama sa teškom disfunkcijom bubrega ili hemodijalizom. Ribavirin može izazvati neželjene efekte, uključujući anemiju. Takođe može da izazove porođajne nedostatke, tako da ih ne smeju koristiti trudnice ili njihovi muški partneri.

Da li Epclusa komunicira sa drugim lekovima?

Lekovi u Epclusa mogu komunicirati sa drugim lekovima koji se istim enzimima procesiraju u jetri ili crevima. To može dovesti do niskog nivoa lekova koji je manje efikasan ili visokog nivoa koji može izazvati gore nuspojave. Ljudi koji uzimaju druge lekove ili prirodne lekove trebalo bi da se savetuju sa svojim lekarom pre nego što započnu lečenje Epclusom .

Lekovi u Epclusi mogu da deluju u interakciji sa nekim lekovima protiv TB, psihijatrijskim lekovima, lekovima za snižavanje holesterola, inhibitorima protonske pumpe, srčanim lekovima amiodaronom i biljnim proizvodima koji sadrže sveti luk.

Epclusa može povećati nivo leka HIV-a tenofovir ( Viread , takođe u nekoliko antiretrovirusnih koformulacija ), tako da osobe koje uzimaju ove lekove zajedno treba redovno da pregledavaju funkciju bubrega. Informacije o drugim specifičnim interakcijama među drogama dostupne su na mreži na vvv.hep-druginteractions.org

Dragiša Zekić Tel: 063 764 1050 Udruzenje Hepatitis Hilfe World Hepatitis Alliance member

Hepatitis c- lek Epclusa(Sofosbuvir/Velpatasvir) u Srbiji

Poslednje Novosti