Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c kod pacijenata na metadonu ili buprenorfinu lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Lekovi za Hepatitis c imaju visoku stopu izlečenja bez obzira na genotip ili broj virusa ( PCR test) a lečenje traje 12 nedelja osim kod dekompenzovane ciroze ( 24 ) . Sofosbuvir/Velpatasvir je pangenotip lek i koristi se u lečenju svih 6 genotipova. Jedno od čestih pitanja je mogu li pacijenti sa hepatitisom c koji su na metadonskoj terapiji ili buprenorfinu da se leče novim DAA lekovima i kolika je stopa izlečenja. Odgovore i pojašnjenja sam dao u klipu ali napisaću samo da ne postoji interakcija recimo leka Sofosbuvir/Velpatasvir i Metadona i Buprenorfina tako da svi hcv inficirani koji su na metadonskom programu ili Buprenorfinu mogu da se leče i da je stopa izlečenja ista kao i kod svih drugih pacijenata.

Lečenje hepatitisa c kod pacijenata na metadonu ili buprenorfinu lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)
Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis C

Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe – Tel: 063 764 1050 – World Hepatitis Alliance member

Lečenje hepatitisa c kod pacijenata na metadonu ili buprenorfinu lekom Sofosbuvir/Velpatasvir

Metadon i Buprenorfin ne utiču na ishod lečenja hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir

Poslednje Novosti