Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c. Hepatična encefalopatija

Izbacivanjem virusa hepatitisa c lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa) možemo izbeći hepatičnu encefalopatiju koja je česta ekstrahepatična manifestacija. Ako i dodje do nje izlečenjem možemo pobopjšati u znatnoj meri stanje pacijenata.

Jetrena encefalopatija je sindrom koji se primećuje kod pacijenata sa cirozom. Jetrna encefalopatija je definisana kao spektar neuropsihijatrijskih abnormalnosti kod pacijenata sa disfunkcijom jetre, nakon isključenja moždane bolesti. Hepatičku encefalopatiju karakterišu promene ličnosti, intelektualno oštećenje i deprimirani nivo svesti. Važan preduslov za sindrom je preusmeravanje portalne krvi u sistemsku cirkulaciju kroz portosistemske kolateralne sudove. Hepatička encefalopatija je takođe opisana kod pacijenata bez ciroze sa bilo spontanim ili hirurškim stvaranjem portosistemskih šantova. Razvoj jetrene encefalopatije objašnjava se, u određenoj meri, dejstvom neurotoksičnih supstanci, koje se javljaju u okruženju ciroze i portalne hipertenzije.

Suptilni znakovi jetrene encefalopatije primećeni su kod gotovo 70% pacijenata sa cirozom. Simptomi mogu biti oslabiti kod značajnog broja pacijenata. Otvorena jetrena encefalopatija javlja se kod oko 30% -45% pacijenata sa cirozom. [6] Primećen je kod 24% -53% pacijenata koji su podvrgnuti portosistemskim operacijama shunt-a
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti