Hepatitis C

Lecenje Hepatitisa C. Genotip 3. Interferon neleceni sa cirozom pacijenti

Genotip 3. Lecenje Hepatitisa C. Genotip 3 za pacijente koji nisu bili na terapiji Interferonom a koji imaju kompenzovanu cirozu jetre
Preporucene terapije
Dragisa Zekic
Tel: 063 764 1050
email : infohepatitis@gmail.com

Poslednje Novosti