Hepatitis C

Lečenje hepatitisa c. Genotip 1a nelečeni pacijenti sa cirozom

Lečenje hepatitisa c, genotip 1b, nelečeni pacijenti sa cirozom. Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa)i Sofosbuvir/Ledipasvir(Harvoni) su jedini dostupni generički lekovi .

Poslednje Novosti