Hepatitis C

LEČENJE HARVONI STOPA RECIDIVA

Hepatitis c lek Harvoni .SVR 12 ili 24 je izlečen pacijent koji je lečen bezinterferonskom terapijom Istrazivači su došli do rezultata da je grupa sa niskim rizikom imala Post – SVR stopu recidiva od 0,82 na 1000 osoba godišnje ( Osobe – godine su kumulativno računati i ova brojka se definiše kao 0,082 procenta godišnje ) a stopa reinfekcije nula . PREVEDENO NA PETOGODIŠNJI RIZIK OD RECIDIVA TO JE O,4 %!

Kako izlečiti Hepatitis c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Poslednje Novosti