Hepatitis C

Koji lekovi se koriste za lečenje hepatitisa c – genotip 1

Lekovi u lečenju hepatitisa c genotipa 1 su na bazi Sofosbuvira . Generički lekovi, kupovina i prodaja u Indiji . Maviret i drugi lekovi nisu dostupni u generičkoj verziji. Dakle, govoriću samo o generičkim lekovima za Hepatitis C koji se proizvode po licenci farmaceutske kuće Gilead a koji su dostupni za kupovinu iz Indije i do sto puta su jeftiniji od brendiranih . U pitanju su isti lekovi , istog hemijskog sastava i iste stope izlečenja. Lečenje genotipa 1. Genotip 1 je najrasprostranjeniji u Srbiji i preko 70 % inficiranih ima genotip 1 u Srbiji

Udruženje Hepatitis Hilfe – Lekovi za Hepatitis C

Terapije: Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) je pangenotip lek ( leči sve genotipove virusa) i možda je najefikasniji u lečenju hepatitisa c genotipa 1 . Terapija traje 12 nedelja osim kod dekompenzovane ciroze gde se prepisuje 12 nedelja + Ribavirin ili 24 nedelje bez Ribavirina. O svemu tome naravno odluku donosi infektolog a moji stavovi su samo edukativni. Naravno, utemeljeni su na dokazima AASLD i EASL. Sofosbuvir/Ledipasvir ( Harvoni) i Sofosbuvir + Daclatasvir Ove tri terapije dostupne su u generičkoj verziji. Genotip 1 se leči uspešno i posle genotipa 2 je najlakši za izlečenje. Stopa izlečenja je preko 97 % . Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe- Tel: 063 764 1050 – World Hepatitis Alliance member

Lek za Hepatitis c Sofosbuvir/Ledipasvir ( Harvoni) genotip 1

Poslednje Novosti