Hepatitis C

Kantarion smanjuje dejstvo leka Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) i verovatnoću izlečenja hepatitisa c

Interakcija leka Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) sa drugim lekovima ili supstancama . Neki od njih mogu smanjiti uspešnost terapije zbog smanjene koncetracije leka u krvi . Kantarion ne treba uzimati tokom terapije jer smanjuje koncentraciju leka Sofosbuvir/Velpatasvir a samim tim smanjuje i šansu za izbacivanje virusa hepatitisa c .

Кantarion će smanjiti nivo ili efekat sofosbuvira/velpatasvira putem efluksnog transportera P-glikoproteina (MDR1). Izbegavajte ili koristite alternativni lek. Sofosbuvir i velpatasvir su supstrati transportera leka P-gp. Potentni induktori P-gp mogu značajno smanjiti koncentracije sofosbuvira i velpatasvira u plazmi, što dovodi do potencijalno smanjenog terapijskog efekta.

Lekovi i lečenje hepatitisa c u Srbiji – Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe

Кantarion će smanjiti nivo ili efekat sofosbuvira/velpatasvira utičući na metabolizam jetrenog/crevnog enzima CIP3A4. Izbegavajte ili koristite alternativni lek. Velpatasvir je supstrat CIP2B6, CIP2C8 i CIP3A4. Lekovi koji su umereni do jaki induktori CIP2B6, CIP2C8 ili CIP3A4 mogu značajno smanjiti koncentraciju velpatasvira u plazmi, što dovodi do potencijalno smanjenog terapijskog efekta.

Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe- World Hepatitis Alliance member Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti