Hepatitis C

Kako nabaviti lek Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Sofosbuvir/Velpatasvir je pangenotip lek za lečenje hepatitisa c. Nabavka i kupovina leka je moguća i uz pomoć Udruženja pacijenata Hepatitis Hilfe. U pitanju su naravno indijski lekovi koji se proizvode po licenci farmaceutske kuće Gilead. Lek Sofosbuvir/Velpatasvir proizveden u Indiji je identičan Sofosbuvir/Velpatasvir leku koji se kupuje u zemljama Evropske Unije. Sofosbuvir/Velpatasvir je lek za sve genotipove virusa hepatitisa c. Terapija traje 12 nedelja osim u slučaju dekompenzovane ciroze gde je indikovana terapija Sofosbuvir/Velpatasvir + Ribavirin ( 12 nedelja) ili 24 nedelje bez Ribavirina. U svakom slučaju vaš infektolog donosi odluku o tome.

Kako nabaviti lek Sofosbuvir/Velpatasvir i kako izlečiti Hepatitis c

Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe – Tel: 063 764 10 50 – World Hepatitis Alliance member – Savez Udruženja Pacijenata Srbije

Poslednje Novosti