Hepatitis C

Izlečenjem hepatitisa c DAA lekovima smanjuje se smrtnost za 52 a karcinom jetre za 33%

Izlečenjem hepatitisa c lekom sofosbuvir/ledipasvir(Harvoni) i sofosbuvir/velpatasvir smanjuje se smrtnost za 52% a rizik od karcinoma jetre za 33% pokazuje studija na blizu 10 hiljada pacijenata.

Кlinički ishodi kod pacijenata sa hroničnim hepatitisom C nakon direktnog antivirusnog tretmana. Fabrice Carrat, et al. The Lancet, 11. februar 2019

Ova prospektivna, realna studija sprovedena u Francuskoj sa 9895 učesnika treba da stavi na kraj sve dalje diskusije o vrednosti direktnog dejstva antivirusnog (DAA) tretmana za virus hepatitisa C HCV). Takođe podržava ideju da moramo tretirati svakoga.

Ovi istraživači su upoređivali kliničku progresiju HCV infekcije kod pacijenata koji su primali ili nisu primali DAA terapiju. Nakon prilagođavanja za pojedinačne faktore (starost, stadijum bolesti, prisustvo drugih bolesti, itd.), Pacijenti tretirani sa DAA pokazali su 52% smanjenje rizika od smrtnosti i 33% smanjenje rizika od raka jetre u poređenju sa pacijentima sa sličnom bolešću. faza, ali nelecenim sa DAAs (Sofosbubir/Ledipasvir- Harvoni, sofosbuvir/velpatasvir – Epclusa, i drugim DAAs lekovima)

Slična studija sa sličnim rezultatima objavljena je u izdanju Hepatologije iz februara 2019. godine . (Uticaj trajnog virološkog odgovora sa direktnim antivirusnim tretmanom na smrtnost kod pacijenata sa naprednom bolešću jetre. Lisa I. Backus, et al.). Ovi rezultati su bili toliko ubedljivi da su urednici nazvali svoju kapsulu: „Leči HCV ako želite da živite“.

Lečenje hepatitisa C povezano je sa smanjenim rizikom od smrti – Evo više dokaza da je lečenje hepatitisa C put kojim treba ići.

Tretman antivirusnim lekovima protiv HCV-a se smanjuje, ali ne eliminiše rizik od hepatocelularnog karcinoma . Federico Pinero, et al. Liver International 13. januar 2019

Istraživači su zaključili da su pacijenti koji su izlečeni (SVR) sa DAA režimima imali značajno smanjenje raka jetre (HCC). Međutim, ovaj rizik je ostao visok kod pacijenata sa uznapredovalom fibrozom, što je zahtevalo kontinuirane strategije nadzora u ovoj populaciji.

Ovi rezultati su bili slični onima iz studije objavljene u istom časopisu godinu dana ranije. ( Uticaj lečenja hepatitisa C sa DAAs na pojavu HCC Bruno Roche, i dr. Liver International 18. februar 2018 )

Napomena: Pošto osobe sa uznapredovalom fibrozom ostaju pod rizikom od raka jetre čak i nakon uspešnog lečenja hepatitisa C, Hep je stvorio stranicu sa informacijama, Life After Hepatitis C Treatment .

Кuest Diagnostics je najavio novi test krvi za virus hepatitisa D (HDV RNA). Prema njihovoj najavi, “virus hepatitisa D (HDV) je RNК virus čija transmisija zavisi od povezane hepatitis B virusne infekcije. Hepatitis tipa D treba uzeti u obzir kod svakog pojedinca koji pozitivno testira HBV površinski antigen (HBsAg) ili koji ima dokaz nedavne HBV infekcije. HDV-HBV koinfekcija se smatra najtežim oblikom hroničnog virusnog hepatitisa usled brže progresije ka smrti i hepatocelularnom karcinomu.
Koliko znam u Srbiji nismo imali slucajeve hepatitis d infekcije ali migracijom stanovništva može se i to uskoro ocekivati jer su se u Srbiji pojavili već i genotipi 5 i 6 kojih do skora nije bilo.
Dragisa Zekić
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti