Hepatitis C

Hepatitis C. Variksi jednjaka mogu ugroziti život

Lečenje hepatitisa c i posledice ciroze jetre i komplikacije. Portalna hipertenzija .Var

iksi jednjaka predstavljaju proširenja krvnih sudova jednjaka, posledica su zastoja u protoku portalne krvi, najčešće nastaju zbog oboljenja jetre. Otežan protok kroz jetru usmerava krv kroz venski splet jednjaka koji se proširuje i sklon je krvavljenju.

Lekovi i lečenje hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)


Uzrok nastanka
Najčešći uzroci nastanka ciroze jetre kao dominantnog oboljenja koje izaziva varikse jednjaka su alkohol, virusni hepatitis i žučni kamenci. Teško oboljenje jetre (ciroza) i jako krvavljenje iz jednjaka, neposredno ugrožavaju život (smrtnost oko 50%).
Klinička slika
Variksi se, dakle javljaju kao komplikacija ciroze jetre, odnosno, zastoja krvi u portnom sistemu. Povećan je protok krvi kroz varikse, pa ono što često proističe iz toga je krvarenje iz variksa. Akutno krvarenje se manifestuje obilnom hematemezom ( povraćanjem ugrušaka krvi) i melenom ( neformirane katranaste stolice), posthemoragijskom anemijom (bledilo kože i sluzokoža), ili šokom (bleda, hladnim znojem orošena koža, sinkope, pad krvnog pritiska do nemerljivih vrednosti, ubrzan rad srca).
Dijagnoza
Urgentna proksimalna endoskopija (ezofagogastroduodenoskopija) izvodi se u vreme krvatrenja, omogućuje precizno utvrđivanje mesta, intenziteta krvarenja i sprovođenja adekvatne hemostaze.
Lečenje
U cilju snižavanja povišenog portnog pritiska i primarne prevencije krvarenja primenjuju se beta blokatori, najčešće propranolol. Iz grupe vazodilatatora daju se nitrati. Pacijenti u fazi akutnog krvarenja iz variksa jednjaka moraju biti hitno transportovani u bolnicu, pri čemu je veoma važna substitucija izgubljene krvi i.v.(intravenskom) nadoknadom tečnosti. Potrebno je još pre prijema u bolnicu započeti sa i.v. aplikacijom medikamenata za snižavanje pritiska u veni porte. Oni mogu smanjiti ili potpuno zaustaviti krvarenje. Ako je izvodljivo, krvarenje treba biti zaustavljeno endoskopskom terapijom (skleroziranje i ligiranje). Posle uspešne endoskopske terapije nastaviti sa terapijom izgubljenog volumena krvi, i.v. primenom transfuzije i i.v. aplikacijom lekova za snižavanje portnog pritiska kao prevencijom ponovljene epizode akutnog krvarenja. Postavljanje hitnog transjugularnog intrahepatičnog portosistemskog shunt-a se preporučuje kada krvarenje ne možemo zaustaviti medikamentoznim i/ili endoskopskim metodama. Dok se ne organizuju navedene procedure može se pokušati blokada krvarenja tamponadom balonskim kateterom uz i.v. aplikaciju lekova za sniženje pritiska u veni porte.
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe
World Hepatitis Alliance – member
Savez Udruzenja Pacijenata Srbije – član
Tel: 063 764 1050
infohepatitis@gmail.com

Poslednje Novosti