Hepatitis C

Hepatitis C – Stopa izlečenja lekom Sofosbuvir/Velpatasvir- Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija

Lek Epclusa(Sofosbuvir 400/Velpatasvir 100) se koristi za lečenje hroničnog hepatitisa C kod odraslih sa genotipom 1, 2, 3, 4, 5 ili 6.

To je prvi lek protiv hepatitisa C koji može uspešno da leči svih šest genotipova.

Epclusa je kombinacija dva leka koja se daje kao jedna dnevna pilula koja sadrži virusni inhibitor NS5A Velpatasvir i Sofosbuvir.

Trajanje lečenja je 12 nedelja za sve genotipove. Nema ribavirina za većinu pacijenata.

Кoristi se samostalno kod pacijenata bez ciroze ili sa kompenzovanom cirozom i u kombinaciji sa ribavirinom kod pacijenata sa dekompenzovanom cirozom.

Upozorenje: Da biste bili sigurni da je Epclusa bezbedna za vas, obavestite svog lekara ako imate:

• Istorija hepatitisa B
• Bubrežne bolesti
• Jetreni problemi osim hepatitisa
• HIV (virus humane imunodeficijencije)
• Ako ste nedavno koristili lek za srčani ritam nazvan amiodaron (Cordarone, Pacerone).

Кako to deluje: Sofosbuvir – velpatasvir (Epclusa, Gilead) je kombinovani lek sa fiksnom dozom. Sofosbuvir inhibira nestrukturni virusni protein NS5B ribonukleinske kiseline (RNК) zavisne od virusa hepatitisa C (HCV) RNК polimeraze. Velpatasvir inhibira nestrukturni protein hepatitisa C NS5A.

Efikasnost: Stope izlečenja su od 97% do 100% kod osoba bez ciroze ili sa kompenzovanom cirozom. Stope izlečenja kod pacijenata sa F0 i F1 idu i do 99% .

Slike leka Epclusa ( Sofosbuvir 400mg/Velpatasvir 100mg)

Neželjeni efekti: Većina ljudi ne doživljava značajne neželjene efekte – ali ako primete, najčešće neželjene reakcije primećene tokom lečenja Epclusa tokom 12 nedelja su glavobolja i umor.

Najčešće neželjene reakcije zabeležene tokom lečenja Epclusa i ribavirinom tokom 12 nedelja kod pacijenata sa dekompenzovanom cirozom su umor, anemija, mučnina, glavobolja, nesanica i dijareja

Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe World Hepatitis Alliance member Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti