Hepatitis C

Hepatitis C Sta su genotipovi virusa i odredjivanje lekova i lecenja

Genotipovi hepatitisa C – U zavisnosti od genotipa odredjuje se terapija . Postoje pangenotip lekovi kao sto je Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) i tada nije potrebno utvrditi genotip jer leci sve genotipove . U Srbiji genotip 1 je najcesci a onda genotip 3. Genotip 2 je redak kao i genotip 4. Podtipovi nisu bitni za lecenje .Dragiša Zekić – Udruženje Hepatitis Hilfe

Sposobnost virusa da mutira je rezultovala postojanjem različitih genetskih varijacija HCV-a. Oni se nazivaju genotipovi. Različiti genotipovi su često, ali ne isključeno, povezani sa različitim delovima sveta.

Genotipovi 1, 2 i 3 su rasprostranjeni širim sveta. Tipovi 1a i 1b su najčešći i čine oko 60% globalnih infekcija. Oni preovlađuju u Severnoj Evropi i Severnoj Americi iu Južnoj i Istočnoj Evropi i Japanu. Genotip 2 je uređen od tipa 1. Genotip 3 je endemičan u južnoj Aziji. Genotip 4 se uglavnom nalazi na Bliskom istoku, u Egiptu i centralnoj Africi. Tip 5 se skoro isključivo nalazi u Južnoj Africi. Najčešći genotipovi pronađeni u Velikoj Britaniji su 1 i 3.

Mapa distribucije genotipova hepatitisa C

Još uvek nije jasno da li tip virusa utiče na napredovanje bolesti. Ako jeste, ne smatra se da predstavlja pravi razlog za zabrinutost. Međutim, HCV genotip utiče na odgovor na lečenje. Ako razmišljate o lečenju, veoma je važno da znate kojim genotipom (i idealno podtip) ste zaista zaraženi.

Svaki genotip takođe sadrži niz manjih varijacija. Oni su poznati kao ‘podtipovi’. Označeni su brojevima a,b,c,d itd., po redosledu njihovog otkrivanja. Osoba koja je hronično zaražena hepatitisom C ima virusnu populaciju koja se sastoji od velike količine ovih manjih genetskih varijacija. One se nazivaju „kvazi vrste“ i predstavljaju još složeniji problem sa kojim se imunološki sistem može nositi.

HCV je takođe opisan kao da ima jednolančane RNК genome pozitivnog smisla. To znači da svaka virusna čestica sadrži jedan lanac RNК. U okviru HCV RNК ima dve funkcije. Prvo, sadrži informacije o genetici HCV-a. Drugo, sadrži i informacije o tome kako napraviti proteine koji su virusu potrebni za replikaciju, kako od njegovih sopstvenih komponenti, tako i od komponenti ćelije jetre domaćina.

Poslednje Novosti