Hepatitis C

Hepatitis C . Šta raditi ako ne uspe lečenje lekom Harvoni i Epclusa

Ako ste se lečili sa Sofosbuvir/Ledipasvir ili Sofosbuvir/Velpatasvir i ako terapija nije uspela ili je došlo do relapsa nemojte padati u očaj jer rešenje postoji. Naime , stopa izlečenja novim Interferon Free lekovima je 95-99% što znači da terapija ne uspeva kod nekih 3-4 % pacijenata. Pacijent je izlečen ako je njegov HCV PCR RNK test negativan 12 nedelja po završetku terapije (SVR 12) mada se radi za svaki slucaj i test 24 nedelje po zavrsetku terapije . U slucaju da vam je HCV PCR RNK test pozitivan nakon zavrsetka terapije ili 12 nedelja po završetku terapije i da je detektovano prisustvo virusa to znači da terapija nije uspela. Ali i ako se to desi nemojte očajavati jer možete ponoviti terapiju sa identicnom ili cak visom stop izlecenja nego u prvom pokusaju. Ali ako i dobijete pozitivan PCR test po zavrsetku terapije ili 12 nedelja nakon terapije nemojte odmah započinjati novo lecenje jer se desava da PCR test pokaze lažno pozitivan rezultat ili da se zaista zadrzi mali broj kopija koje naša antitela uspeju da ubiju . Dakle, ne krecite odmah u novu terapiju vec ponovite test 24 nedelje nakon završetka terapije i tek ako i onda test bude pozitivan mozete krenuti ponovo sa lečenjem. Ovo ne govorim napamet već iz iskustava desetine pacijenata u Srbiji kojima se to desilo. U slučaju da se niste izlečili u prbom pokusaju većina se pita šta dalje.
U slucaju neuspele terapije ide se ponovo na novu direktno delujuću antivirusnu terapiju ali nikako sa istom kombinacijom lekova koju ste već koristili . Menja se dakle kombinacija lekova u ponovljenom tretmanu a procenat izlecenja je viši nego u prvom pokusaju i veoma su retki slucajevi neizlecenja u ponovljenom tretmanu .
1. Ako ste bili neuspesno lečeni lekom Harvoni(Sofosbuvir 400 / Ledipasvir 90) u ponovljenom lečenju koristi se lek Epclusa( Sofosbuvir 400/ Velpatasvir100)
Ili Sofosbuvir 400 + Daclatasvir 60 mg.
2. Ako ste neuspesno leceni lekom Epclusa (Sofosbuvir 400/Velpatasvir 100) u ponovljenom lečenju ide se na kombinaciju Sofosbuvir 400 +Daclatasvir 60 mg.
3. Ako ste neuspesno leceni sa Sofosbubir 400 + Daclatasvir 60 mg u ponovljenom lecenju ide se na lek Epclusa (Sofosbuvir 400/Velpatasvir 100)
Svi ovi lekovi su dostupni u generickoj verziji a Indiske licencirane lekove smatram najkvalitetnijim.
Mala je verovatnoca dakle da se necete izlečiti u prvom pokusaju ali ako se to i desi ne ocajavajte jer imate ponovno lečenje.
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe Srbija
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti