Hepatitis C

Hepatitis C. Šta je Stabilan Virusološki Odgovor (SVR) nakon lečenja lekovima Harvoni i Epclusa (Sofosbuvir/Velpatasvir)

Nakonn lečenja lekovima Harvoni(Sofosbuvir/Ledipasvir) i Sofosbuvir/Velpatasvir utvrdjuje se stabilan virusoloski odgovor(SVR) , HCV PCR RNK testom. SVR je skracenica za održivi virološki odgovor. Razlog za to je sledeći: Preko 99% pacijenata koji se leče sa novim antivirusnim lekovima direktnog delovanja (DAAs) postaće neotkriveni na virusnu RNK hepatitisa C (HCV PCR RNK test nece detektovati prisustvo virusa) međutim, kada završimo lecenje, virus će se povećati kod oko 5% pacijenata. Termin SVR se koristi samo nakon što pacijent prestane uzimati lekove. SVR4 znači da je pacijent prestao da uzima lek pre 4 nedelje i da se virusna RNA ne može otkriti. Ona predstavlja 95% šansu za trajno lečenje. SVR12 znači da je pacijent prestao da uzima lek pre 12 nedelja i da se virusna RNA ne može otkriti. Ona predstavlja 99,5% šansu za trajno izlečenje. SVR24 znači da je pacijent prestao da uzima lek pre 24 nedelje i da se virusna RNA ne može otkriti. Ona predstavlja 99,9% šansu za trajno izlečenje. Ako ste završili uzimanje lekova, a virus ne može biti otkriven, postoje samo 2 mogućnosti. Ili je virus otišao i nikada se ne vraća, ili jednostavno nije bilo dovoljno vremena da se virus pronadje dovoljno da ga otkrijemo. Povratak u loše stare interferon / ribavirinske dane, SVR24 je korišćen kao definicija lzlecenjaa, i to se pokazalo kao slučaj sa preko 20 godina praćenja. Kod pacijenata koji ostaju neotkriveni 24 nedelje nakon završetka tretmana (SVR24) virus virusa hepatitisa C se nikada ne vraća. Za sve statistike i svrhe, SVR12 predstavlja trajno i odrzivo izlečenje, a ovo je tačka koju obično koristimo za definiciju “Ti si izlečen”.
Dragisa Zekic
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti