Hepatitis C

Hepatitis C. Spisak svih lekova za lečenje hepatitisa c

U Generičkoj verziji dostupni su DAA Sofosbuvir 400mg +Ledipasvir 90mg (Harvoni),Sofosbuvir 400mg + Velpatasvir 100mg(Epclusa), Sofosbuvir 400mg(Sovaldi) i Daclatasvir 60mg(Daclinza).Ovo su Bezinterferonski lekovi(Interferon free) ili Direktno Delujući Antivirusni lekovi . Ostali lekovi nisu dostupni u generickoj verziji.
Dragisa Zekic
Udruzenje Hepatitis Hilfe
World Hepatitis Alliance member
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti