Hepatitis C

Hepatitis C. Rezultat PCR kvantitativnog testa ( foto)

Pre a i nakon lečenja hepatitisa c indijskim lekovima radi se HCV PCR RNK test kako bi se utvrdilo eventualno prisustvo virusa. Ovaj test je radjen u privatnoj laboratoriji Biomedica koja ima izuzetno osetljive testove, baš kao i Infektivna Klinika. U svetu a i kod nas većina tih PCR testova ima donju granicu osetljivosti od 13 iu/ml. Postoje Kvalitativni i Kvantitativni HCV PCR RNK testovi. Kvalitativni PCR testovi nam samo pokazuju ima li prisustva virusa u uzetom uzorku krvi dok nam kvantitativni pokazuju i broj kopija ukoliko se detektuje virus. Konkretno, na ovom rezultatu možemo videti sa leve strane granice osetljivosti testa: 13 iu/ml tj 52 kopije. Sa desne strane su dve kolone referentnih vrednosti. Ukoliko su te kolone prazne znači da nije izolovano prisustvo virusa. Ako pak u tim kolonama stoje brojevi to je onda broj virusnih kopija koje su detektovane i vaš rezultat je Pozitivan ( postoji virus u krvi a upisan je i njihov broj). Dakle nakon uspesnog lecenja vaš Kvantitativni PCR test bi trebalo da izgleda ovako kao na slici. Ovaj pacijent je izlečen i ovaj test je radjen 6 meseci po zavrsetku terapije što je definitivna potvrda izlečenja.

Dragiša Zekić

Tel: 063 764 1050

Hepatitis C. Rezultat PCR testa ( foto)

Poslednje Novosti