Hepatitis C

Hepatitis C. Razlika izmedju fibroze i ciroze jetre

Lecenjem DAAs lekovima Sofosbuvir/Ledipasvir (Harvoni) i Sofosbuvir/Velpatasvir(Epclusa) smanjuje se verovatnoća nastajanja fibroze a kod pacijenata sa lakom fibrozom jetra ce se sasvim regenerisati. Kod pacijenata sa teškom fibrozom izlecenjem smanjujemo verovatnoću nastanka ciroze i ozbiljnijih komplikacija. Pacijenti sa kompenzovanom cirozom usporavaju nastanak težih ožiljnih tkiva i drugih ekstrahepaticnih komplikacija . Ako se dijagnistifikuje dekompenzovana ciroza pacijentima se preporucuje lecenje DAAs terapijom ukoliko je vreme cekanja na transplantaciju duže od 6 meseci. Dakle lecenje treba zapoceti sto je pre moguce.

Oštećenja jetre mogu biti uzrokovana mnogim faktorima, virusom hepatitisa, bezalkoholnim oboljenjima jetre, alkoholom, drogama i štetnim toksinima u okolini, da navedemo samo neke.

Jetra je neverovatan organ koji ima sposobnost regeneracije oštećenog tkiva jetre i zamene zdravog tkiva u granicama.

U slučaju hepatitisa C, u ranoj fazi virus može izazvati blago do umereno oštećenje jetre, ali se tokom vremena u jetri razvija ožiljak koji se stvrdnjava ili ukrućuje. Кada je jetra oštećena, formiraju se fibrozni slojevi koji postaju ožiljak u jetri. Ova rana faza oštećenja se naziva fibroza.

Blago oštećenje jetre usled fibroze može biti eliminisano ako se uzrok pronađe i eliminiše pre nego što dođe do previše štete, ali ako se ožiljci nastave tokom dugog vremenskog perioda, fibroza postaje trajna. Oštećenje nastavlja da formira trake kroz jetru, uništavajući unutrašnju strukturu jetre i uništavajući sposobnost jetre da se regeneriše i narušava funkciju jetre i fibroza prelazi u cirozu.

Кomplikacije jetrenog oštećenja (ožiljno tkivo) moze prekinuti funkciju jetre. Trajno tkivo zamenjuje zdrave ćelije jetre koje su potrebne za obavljanje funkcija jetre. Ožiljak prekida protok krvi u jetru, bez dovoljno krvi u jetri, ćelije umiru i formira se više ožiljnog tkiva.

Što je više tkiva ožiljaka to može izazvati ozbiljnije komplikacije.

Oštećenje jetre može da se kreće od:

* malo do blagog oštetecenja

* blago do umereno oštećenje (fibroza)

* umerena do teška oštećenja (fibroza do kompenzovane ciroze)

* teška do zatajenja jetre (dekompenzirana ciroza)

U mnogim slučajevima, ima malo ili nimalo simptoma sa fibrozom sve dok oštećenje jetre ne postane dovoljno ozbiljno (ciroza), u kojoj pacijent može imati ozbiljan umor, zbunjenost, oticanje abdomena (ascites) stomaka i nogu, svrab na koži i krvarenje u digestivnom traktu, itd…

Različite komplikacije mogu nastati od ciroze, vodeća komplikacija može dovesti do tumora jetre koji su kancerogeni, zatajenje jetre i potreba za transplantacijom jetre.

Hepatitis C i ciroza su glavni uzrok transplantacije jetre u svetu

Ako se virus kao što je hepatitis C tretira i izleči dovoljno rano kada je oštećenje jetre blago do umereno čak i sa fibrozom, pacijentova jetra se može regenerirati i održacete dobru funkciju jetre. Tretman i lečenje hepatitisa C samo sprečava virus da dalje oštećuje jetru, ne leči teške ožiljke jetre kao što je ciroza.

Pacijenti sa cirozom jetre će morati da budu pažljivo praćeni testovima i fizičkim pregledima od strane specijaliste za jetru kao što je hepatolog ili gastroenterolog (oni koji su specijalizovani za bolesti jetre). Redovne testove krvi, ultrazvuk (sonogrami), EGD, Fibroscans ili MRE, MRI, itd… treba da se uradi kako bi se pratilo stanje pacijenta i procenila vrednost MELD ako je potrebna transplantacija jetre
Dragisa Zekic
Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti