Hepatitis C

Hepatitis C – Pangenotip lek Maviret

Pored leka Epclusa ( Sofosbuvir/Velpatasvir) Maviret je drugi pangenotipski lek za lečenje hepatitisa c.

Maviret

Maviret se koristi za lečenje hepatitisa C kod odraslih sa genotipom 1, 2, 3, 4, 5 ili 6 (pan-genotip).

Marivet je kombinacija dva leka koja se daje kao 3 tablete jednom dnevno i sadrži glekaprevir i pibrentasvir. Nema potrebe za ribavirinom.

Trajanje lečenja je 8, 12 ili 16 nedelja u zavisnosti od prethodnog iskustva u lečenju.

Upozorenje:

Da biste bili sigurni da je Maviret bezbedan za vas, obavestite svog lekara ako imate istoriju hepatitisa B.

Кako to radi:

Maviret je kombinacija fiksnih doza dva pan-genotipska, antivirusnog leka direktnog dejstva, glekaprevira (inhibitora proteaze NS3/4A) i pibrentasvira (inhibitora NS5A), koji cilja više koraka u životnom ciklusu HCV virusa.

Efikasnost:

Stope izlečenja su od 96% do 100%.

Nuspojave: Većina ljudi ne doživljava značajne nuspojave-ali ako se jave najčešće neželjene reakcije koje se primećuju tokom terapije Maviretom tokom 12 nedelja su glavobolja, umor, mučnina, osećaj slabosti ili nedostatak energije.

Upotreba: iako NICE još nije odobrila Maviret trenutno koristi NHS

Кontraindikacije:

Važno je da razgovarate sa svojim lekarom o svim lekovima koje uzimate, na recept i bez recepta, u slučaju da postoje moguće interakcije lekova.

Кontraindikacije za Maviret uključuju, ali nisu ograničene na:

· Кarbamazepin (lečenje epilepsije i neuropatskog bola)

· Efavirenz ( antivirusni HIV)

· Atazanavir (antivirusni HIV)

· Кantarion

· Rifampicin: Antibiotik

· Atorvastatin (holesterol)

· Simvastatin (holesterol)

· Dabigatran eteksilat: Antikoagulant

· Proizvodi koji sadrže etinilestradiol: Steroidni hormon (Estrogen)

· Fenobarbital (epilepsija)

· Fenitoin (lek protiv napada)

· Primidon (lek protiv napada)

Lekovi za Hepatitis C – Maviret – Slika leka – Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija

Poslednje Novosti