Hepatitis C

Hepatitis C. Moja priča i moje izlečenje – Video – Sofosbuvir/Velpatasvir

Izlečio sam Hepatitis C indijskim lekom Sofosbuvir/Ledipasvir ( Harvoni) 2016.godine nakon više od 30 godina borbe sa ovim virusom. Non A Non B je bila prva dijagnoza koja je kasnije preimenovana u hronični Hepatitis C. Nikada nisam pristao ni na biopsiju jetre ni na lečenje kancerogenom interferonskom terapijom ( Pegazis). 2016 . godine, 10 februara moja ćerka Tijana otputovala je u Indiju ( Delhi) kod mojih prijatelja iz jedne farmaceutske kuće i jedna je od prvih iz Srbije koja je donela iz Indije licencirane lekove DAA za lečenje hepatitisa c farmaceutske kuće Gilead. Nakon više od 30 godina uspeo sam da sačuvam jetru u idealnom stanju ( Fibroscan 5,5 kPa- bez fibroze) a i sve druge vitalne organe. Nakon već 21 dana od početka terapije uradio sam HCV PCR RNK TEST i rezultat je bio negativan ( nema virusa) . Nastavio sam terapiju do kraja ( 84 Dana- 12 nedelja) i izlečio se. Tačnije, izbacio sam virus. Od 2016.godine do danas radio sam 6 puta PCR test i naravno da nije bilo virusa. DAA lekovi Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) i Sofosbuvir/Ledipasvir ( Harvoni) gotovo nikakve nuspojave nemaju i sve vreme tokom terapije sam radio sve kao i ranije. Više od 15 godina aktivno se bavim prevencijom i podrškom ljudima koji žive sa HIV/Aids- om kao i virusnim hepatitisima . Osnivač sam jedne od prvih Organizacija za podršku ljudima koji žive sa Hiv infekcijom i bio član Nacionalne PLHIV Mreže. ( Udruženje Spaids). 2012.godine osnovao sam Udruženje Hepatitis Hilfe koje je 2014. primljeno u World Hepatitis Alliance kao punopravni član sa pravom glasa. 2015.godine postali smo član Skupštine Saveza Udruzenja Pacijenata Srbije. 2015. sam dobio lični poziv Ministarke Zdravlja Škotske za World Hepatitis Summit u Glazgovu a 2018. moja ćerka je na poziv Vlade Brazila, World Hepatitis Alliance i World Health Organization učestvovala na Samitu u Sao Paolu. Udruženje ima Memorandume o saradnji sa više Organizacija pacijenata i zajednički delujemo na poboljšanju kvaliteta života Hepatitis C i B inficiranih pacijenata. Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Tel: 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja Pacijenata Srbije

Poslednje Novosti