Hepatitis C

Hepatitis C lekovi za sve genotipove

U lečenju hepatitisa c dostupni su pangenotip lekovi ( leče sve genotipove). Epclusa, Maviret i Vosevi .DAA lekovi ciljaju na više koraka u životnom ciklusu replikacije HCV, veoma su efikasni i sigurni i zahtevaju kratko trajanje lečenja. Praktično svi pacijenti su pogodni za terapiju DAA, uključujući one koji su prethodno netolerantni ili nisu bili podobni za terapiju IFN-om. TGA u Australiji je odobrio više DAA, uključujući inhibitore NS3 proteaze glekaprevir, grazoprevir i voksilaprevir; inhibitor nukleotida NS5B sofosbuvir; i NS5A inhibitori velpatasvir, pibrentasvir, elbasvir i ledipasvir. Nekoliko režima bez IFN-a koji kombinuju ove DAA su na listi PBS-a za lečenje ljudi sa HCV infekcijom, uključujući osobe sa kompenzovanom i dekompenzovanom bolešću jetre.

Sada postoje tri pan-genotipska DAA režima navedena na PBS: sofosbuvir plus velpatasvir( Epclusa), glekaprevir plus pibrentasvir ( Maviret) ,sofosbuvir plus velpatasvir plus voksilaprevir( Vosevi). Svi ostali DAA režimi su specifični za genotip . Tretman za HCV će nastaviti da se razvija, a ova konsenzusna izjava će se ažurirati kako se budu pojavljivali novi podaci. Dragiša Zekić Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti