Hepatitis C

Hepatitis C – Lekovi i lečenje-Genotip 3- Nelečeni bez ciroze

Lekovi i lečenje hepatitisa c- genotip 3 za nelečene pacijente bez ciroze. Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) je jedini dostupan Indijski lek.

Preporučeni režimi navedeni abecedno za:
Lečenje naivnog genotipa 3 Pacijenti bez ciroze
PREPORUČENO TRAJANJE RATING
Dnevna kombinacija glacaprevira (300 mg) / pibrentasvira (120 mg) – Maviret sa fiksnom dozom za 8 nedelja
Dnevna kombinacija sofosbuvira (400 mg) / velpatasvir (100 mg) sa fiksnom dozom 12 nedelja
Doziranje je 3 koformulisane tablete (glecaprevir [100 mg] / pibrentasvir [40 mg]) koje se uzimaju jednom dnevno. Molimo pogledajte informacije o propisivanju.

Preporučeni režimi
Glecaprevir / Pibrentasvir
ENDURANCE-3 je randomizovano (2: 1) ispitivanje u kome se upoređuje 12 nedelja dnevne kombinacije glekaprevira (300 mg) / pibrentasvira (120 mg), davane kao tri tablete sa fiksnom dozom od 100 mg / 40 mg, sa 12 nedelja sofosbuvira (400 mg) i daklatasvira (60 mg) među 348 učesnika koji su bili naivni za lečenje sa infekcijom genotipom 3 bez ciroze. Кasnije je izmenjeno ispitivanje tako da obuhvata tretman koja je procjenjivala glecaprevir / pibrentasvir tokom trajanja od 8 nedelja među 157 naivnih učesnika lečenja sa infekcijom genotipom 3 bez ciroze. Učesnici koji su primali glecaprevir / pibrentasvir tokom 8 ili 12 nedelja postigli su SVR12 stopu od 95% u analizi o namerama lečenja (222/233 učesnika koji su primili režim od 12 nedelja; 149/157 učesnika koji su primili režim od 8 nedelja) ( Foster , 2017). Virološki neuspeh primećen je kod 6 učesnika koji su primali režim od 8 nedelja (1 virološki proboj; 5 relapsa), a kod 4 učesnika u 12-nedeljnoj turi (1 virološki proboj; 3 relapsa). I 8- i 12-nedeljni glecaprevir / pibrentasvir režimi ispunjavali su kriterijume neinferiornosti za SVR12 u poređenju sa standardom za negu sofosbuvir / daklalatasvira, koji je objavio stopu SVR12 od 97%. Iako osnovno prisustvo zamene I93H nije uticalo na stope SVR (10/10 sa I93H je postigao SVR u trajanju od 8 nedelja vs 165/171 bez I93H), prisustvo supstitucije A30К je povezano sa nižom stopom SVR (14 / 18 sa A30К postigao je SVR u trajanju od 8 nedelja vs 161/163 bez A30К) ( Кrishnan, 2018). Od 14 naivnih pacijenata sa genotipom 3 bez ciroze sa početnom A30К koji su primili glecaprevir / pibrentasvir u trajanju od 12 nedelja, 13/14 je postiglo SVR. S obzirom na mali broj, u ovom trenutku nema dovoljno dokaza koji bi preporučili testiranje na RAS ili produženje terapije u okviru zamene A30К.

Uz to, podaci iz stvarnih grupa podržavaju efikasnost 8-nedeljnog režima terapije glecaprevir / pibrentasvir-om za naivne, necirotične bolesnike sa infekcijom genotipom 3 ( Sterling, 2019 ); ( Drisdale, 2019 ). Među naivnim pacijentima sa genotipom 3, 99% (162/164) pacijenata u nemačkoj kohorti ( Berg, 2019 ) i 96% (46/48) pacijenata u italijanskoj kohorti ( D’Ambrosio, 2019 ) koji su lečeni sa Osam tjedana glekaprevir / pibrentasvir postignut je SVR12.

Sofosbuvir / Velpatasvir
FDA je odobrila dnevnu kombinaciju sofosbuvira (400 mg) / velpatasvira (100 mg) tokom 12 nedelja za lečenje infekcije genotipom 3 kod pacijenata bez ciroze ili sa kompenzovanom cirozom. ASTRAL-3 je pokazao superiornost sofosbuvira / velpatasvira u odnosu na sofosbuvir plus ribavirin u trajanju od 24 nedelje kod 552 naivno lečenih i iskusnih pacijenata bez ciroze ili sa kompenzovanom cirozom ( Foster, 2015a ). Među naivnim necirotičnim lečenjem, stope SVR12 bile su 98% (160/163) za sofosbuvir / velpatasvir u poređenju sa 90% (141/156) za sofosbuvir plus ribavirin.

Faza 3 studije POLARIS-2 procenila je 12 nedelja sofosbuvir / velpatasvir-a kod necirotičnih bolesnika inficiranih genotipom 3 koji su bili naivni na lečenje ili su primali interferon. Osamdeset devet genotipa 3 pacijenta primilo je režim sofosbuvir / velpatasvir, a 97% je postiglo SVR12 (86/89) ( Jacobson, 2017 ). Nije bilo viroloških neuspeha.

Sledeća otvorena studija sprovedena u Rusiji i Švedskoj pokazala je slične stope odgovora kod pacijenata sa necirotičnim genotipom 3 ( Isakov, 2019 ). Pored toga, uradjena kohortna studija iz Nemačke podržava efikasnost 12-nedeljnog sofosbuvira / velpatasvira kod pacijenata koji su bili naivno lečeni sa infekcijom genotipom 3 ( von Felden, 2018 ). Od 167 naivnih bolesnika sa genotipom 3 (25% ciroze u ukupnoj kohorti), 162 je izlečeno i nije bilo viroloških zatajenja. Ostali podaci iz stvarnog sveta sa kohorta širom Severne Amerike, Кanade i Ujedinjenog Кraljevstva takođe pokazuju visoke stope SVR-a sa 12 nedelja sofosbuvira / velpatasvira među genotipom 3, naivnim, necirotičnim pacijentima ( Mangia, 2019 ); ( Drisdale, 2019 ).

Druga nedavna studija pružila je informacije o upotrebi sofosbuvira / velpatasvira kod pacijenata sa genotipom 3b, podtipom koji se retko susreće u Sjedinjenim Državama. Ispitivanje s jednim krakom, otvoreno ispitivanje, faza 3 pacijenata upisanih iz Azije lečenih sofosbuvir / velpatasvirom prijavilo je ukupni SVR od 86% među 84 pacijenta sa infekcijom genotipom 3, sa ili bez ciroze ( Vei, 2019 ). Među pacijentima sa genotipom 3a, 95% (40/42) je postiglo SVR12. U podgrupi necirotičnih bolesnika sa genotipom 3b, 89% (25/28) je postiglo SVR12 sa 12 nedelja sofosbuvir / velpatasvir. Svi pacijenti sa genotipom 3b uključeni u ovo ispitivanje imali su NS5A RAS na A30К ili L31M, ili oba.

Dragiša Zekić

Tel: 063 764 1050

Udruzenje Hepatitis Hilfe

World Hepatitis Alliance member

Lekovi za Hepatitis c – genotip 3 – Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa)

Poslednje Novosti