Hepatitis C

Hepatitis C- Lekovi i lečenje. Bolesti bubrega izazvani hepatitisom c

Ako se ne leči hepatitis c DAA lekovima može doći do problema sa bubrezima.

Sofosbuvir/Velpatasvir i Sofosbuvir/Ledipasvir

Oštećenje bubrega
Hronična infekcija hepatitisom C povezana je sa glomerularnom bolešću koja je najverovatnije posledica taloženja imunog kompleksa u glomerularnim kapilarima. Najčešći oblik bubrežne bolesti je membranoproliferativni glomerulonefritis, obično povezan sa esencijalnom mešovitom krioglobulinemijom, dok je membranska nefropatija ređe. Ostale bubrežne bolesti koje nisu zasnovane na krioglobulinu opisane u bolesnika inficiranih HCV-om uključuju IgA nefropatiju, postinfektivni glomerulonefritis, kao i žarišnu i segmentnu glomerulosklerozu. Pacijenti najčešće imaju proteinuriju i mikrohematuriju sa različitim stepenom oštećenja bubrega i biopsijom bubrega koji pokazuju odlaganje glomerularnog imunog kompleksa. Mogući su i akutni nefrotski ili nefritični sindrom sa novim početkom arterijske hipertenzije. Smernice za poboljšanje globalnih ishoda bubrega (КDIGO) stoga preporučuju skrining na bubrežno oštećenje u vreme dijagnoze HCV infekcije, a zatim jednom godišnje određivanjem serumskog kreatinina i obavljanjem analize urina. Svi pacijenti sa hroničnom bubrežnom bolešću takođe bi trebali biti testirani na HCV infekciju [ 16]. Postojanje oštećenja bubrega, posebno membranoproliferativnog glomerulonefritisa, indikacija je za lečenje HCV infekcijom. Do sada je standard lečenja bio kombinovani interferon i ribavirin (uz neophodnu opreznost i doziranje prilagođen funkciji bubrega), dok se ritukimab, kortikosteroidi ili imunosupresivi dodaju kod pacijenata sa teškim krioglobulinemičkim vaskulitisom. Sada su izbačeni Interferon i Ribavirin u većini zemalja. Podaci o efikasnosti novih terapija bez interferona u ovoj indikaciji dostupni su samo iz studija koje uključuju relativno mali broj pacijenata, ali može se očekivati da bi to moglo značajno promeniti kliničku prezentaciju i poboljšati lečenje ove grupe pacijenata

Dragiša Zekić

Tel: 063 764 1050

Poslednje Novosti