Hepatitis C

Hepatitis C- Lekarski izvestaj Dr Dragana Delića za lek Sofosbuvir/Velpatasvir- Slika

Nakon PCR testa i Fibroscana Dr Delić prepisao lek Sofosbuvir/Velpatasvir u lečenju hepatitisa c. Jedna tableta na dan a kontrolne analize krvi na svake četri nedelje . Po završetku terapije radi se HCV PCR RNK test a ponavlja se 12 i 24 nedelje od završetka terapije. Ovaj pacijent je sa kompenzovanom cirozom jetre i izuzetno visokim Fibroscan skorom što ukazuje na teško oštećenje jetre ali ovom terapijom izbaciće se virus i usporiti progresija bolesti.

Lekarski izvestaj za lek Sofosbuvir/Velpatasvir – Srbija

Poslednje Novosti