Hepatitis C

Hepatitis C lecenje. Serumska HCV RNK potvdjena i u pljuvački,urinu,semenoj tecnostii ascitesu

Izlecenjem hepatitisa c lekovima Sofosbuvir/Ledipasvir i Sofosbuvir/Velpatasvir HCV PCR RNK bice negativan ne samo u krvi vec i u telesnoj tecnosti, pljuvacki , semenoj tecnosti ,urinu, ascitesu .Detekcija HCV RNK u pljuvački, urinu, semenoj tecnosti i ascitesu.Virus se naravno prenosi kontaktom sa inficiranom krvlju ali i ovo su neke vazne informacije.
Približno polovina pacijenata sa hepatitisom tipa C nema istoriju parenteralne izloženosti. Put nezarazne infekcije ostaje nepoznat. Da bi se procenila moguća uloga telesnih tečnosti, postojanje RNA virusa hepatitisa C (HCV) u pljuvački, urinu, semenskoj tečnosti i ascitesu je ispitivana “ugnježđenom” lančanom reakcijom polimeraze (PCR). Izvršeno je pojačavanje HCV 5 ‘nekodirajućih sekvenci. Pojačani proizvod je potvrđen Southern blot hibridizacijom i restrikcionom endonukleaznom digestijom. Među 34 bolesnika sa hroničnim oboljenjem jetre koji su bili pozitivni na anti-HCV i serum HCV RNK, prevalencija HCV RNK u telesnim tečnostima bila je 100% (7/7) u ascitesu, 48% (15/31) u pljuvački, 24% (4/17) u semenoj tecnostii, i 7% (2/29) u urinu. Telesne tečnosti prikupljene od 3 zdrave osobe i 5 pacijenata sa hroničnim oboljenjem jetre koji su bili pozitivni na anti-HCV ali negativni na serumsku HCV RNK bili su svi negativni za HCV RNK. Prema tome, potencijalna infektivnost telesnih tečnosti kod pacijenata koji su negativno testirani na serumsku HCV RNK se verovatno može odbaciti. Nasuprot tome, prisustvo HCV RNK u pljuvačci i semenskoj tečnosti pacijenata pozitivnih na serumsku HCV RNK ukazuje na seksualni kontakt i kontakt sa domaćinstvom kao mogućim načinima ne-parenteralne transmisije hepatitisa tipa C. Štaviše, visoka prevalencija HCV RNA u ascitesu i pljuvački može imati važne implikacije u medicinskoj i stomatološkoj praksi.

Poslednje Novosti