Hepatitis C

Hepatitis C. Lečenje pacijenata sa pozitivnim HBsAg testom na hepatitis B

Preporuke za testiranje, upravljanje i lečenje hepatitisa C: “Za HBsAg-pozitivne pacijente koji nisu već na HBV supresivnoj terapiji, preporučuje se sledeće: Za pacijente čiji nivo HBV DNA zadovoljava AASLD kriterijume za lečenje, treba započeti antivirusnu terapiju za HBV. Za pacijente čiji nivo HBV DNA ne zadovoljava kriterijume za lečenje, jedan od dva Mogu se primeniti pristupi: Inicirati profilaktičku antivirusnu terapiju za one sa niskim ili nedetektabilnim nivoima HBV DNA. Ako se izabere ovaj tretman, dok se ne dobiju dodatni podaci, profilaksa treba nastaviti do 12 nedelja nakon završetka DAA terapije. Nadgledati nivoe HBV DNК tokom i odmah nakon terapije DAA za HCV. Antivirusni tretman za HBV treba davati u slučaju porasta HBV DNA> 10 puta iznad početne vrednosti ili do> 1000 IU / mL kod onih s prethodno otkrivenim ili nekvantificirajućim nivoom HBV DNA. Zaključak je sledeći: Pre nego što se leči hepatitis C, treba da se testira na hepatitis B. Rezultati testa će pokazati da li ste imuni na hepatitis B, da li imate aktivan slučaj ili da li ste nosilac. Ako nemate dokaze o imunitetu ili imate hepatitis B, morate biti imunizovani. Budite sigurni da vaš lekar uradi ove testove pre tretmana.

Poslednje Novosti