Hepatitis C

Hepatitis C kod dece lečenje

Prenos hepatitisa c sa majke na dete , trudnoća i lečenje dece . Testiranje rodjene dece i lečenje dece starije od tri godine lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir . PCR testiranja na hepatitis c kod rodjene dece .

Кako deca dobijaju HCV?
Većina dece je zaražena HCV-om pri rođenju . Ovo se zove vertikalni prenos infekcije (sa majke na dete) . Ako majka ima HCV, njeno dete ima 1 od 20 šanse da se zarazi pri rođenju. Visok HCV virusno opterećenje kod majke ima veći rizik od infekcije njenog novorođenčeta . Nije se pokazalo da intervencije na rođenju , kao što je porođaj carskim rezom , menjaju rizik od infekcije pri rođenju.
Adolescenti dobijaju HCV na način sličan odraslim tako što se bave ponašanjem koje povećava rizik od izlaganja krvi, kao što je IV upotreba droga, deljenje igala i visoko rizično seksualno ponašanje.


Кako dijagnostikujete HCV kod dece?
Кod dece starije od 2 godine, HCV se dijagnostikuje testiranjem poput onog koji se primenjuje kod odraslih. Ako se sumnja da dete ili adolescent ima HCV, početno testiranje je da se skrining sa testom anti HCV antitela koji meri proteine u krvi koje telo proizvodi za borbu protiv klica kao što su virusi ili bakterije. Ako je test na antitela pozitivan, infekciju treba potvrditi direktnim virusnim testom kao što je HCV PCR.
Кod dojenčadi rođenih od majki sa HCV, majčino HCV antitelo prolazi kroz placentu kao i sva antitela i može ostati u krvi novorođenčeta do 18 meseci. Zbog toga ne možete koristiti test anti-HCV antitela za skrining na HCV kod novorođenčadi mlađe od 18 meseci. Američka akademija za pedijatriju (AAP) preporučuje testiranje testom na antitela sa 18 meseci ili kasnije, pošto se lečenje HCV-a ne preporučuje za bebe mlađe od 3 godine. Mnoge porodice su zabrinute zbog rizika od infekcije svog deteta. U toj okolnosti, preporučujemo testiranje sa HCV virusnim testom kao što je HCV-PCR. Ovo ne bi trebalo da se radi do najmanje 3 meseca starosti zbog visoke stope privremeno pozitivnih testova kod odojčadi mlađih od 3 meseca.


Šta se dešava sa decom koja su zaražena HCV?
Ishod HCV infekcije donekle zavisi od toga kako je dete dobilo HCV. Za decu koja dobiju infekciju vertikalnim prenosom, do 40% će se osloboditi virusa samostalno (spontano uklanjanje), bez lečenja do 2 godine. Postoje izveštaji o deci koja su se sama oslobodila virusa tek sa 7 godina. Ovo je drugačije od odraslih , koji takođe moguimaju spontano uklanjanje, ali praktično nikada nakon 6 meseci nakon infekcije. Deca koja ne izleče virus do 2 godine smatraju se hronično inficiranom HCV-om. Кod dece koja su dobila virus vertikalnim prenosom, većina ima blagu bolest jetre sa više od 80% sa minimalnim ili nimalo ožiljaka na jetri (fibroza) do 18. godine. Podgrupa dece, 20-25% može imati agresivniju bolest i može razviti uznapredovale ožiljke na jetri (cirozu) već u dobi od 8 godina. Dok je HCV vodeća indikacija za transplantaciju jetre kod odraslih, to je vrlo retka indikacija za transplantaciju jetre kod dece.
Кod adolescenata koji dobiju HCV visokorizičnim ponašanjem, smatra se da je ishod HCV sličan onome kod odraslih. Više od 80% će razviti hronični HCV i mnogi od njih će razviti hroničnu bolest jetre sa cirozom za 20-30 godina.


Šta je potrebno za dete sa HCV?
Pošto je HCV redak poremećaj kod dece, AAP i Severnoameričko društvo za pedijatrijsku gastroenterologiju, hepatologiju i ishranu preporučuju da lekar koji ima iskustva sa pedijatrijskom HCV infekcijom treba da proceni decu sa HCV. Ovo je obično pedijatrijski hepatolog. Većina dece sa HCV nema očigledne simptome ili spoljašnje efekte HCV-a. Deca sa HCV treba stalno pratiti rast i ishranu. Trebalo bi da imaju procenu svog virusnog opterećenja i određivanje genotipa svog HCV virusa. Trebalo bi da imaju periodični skrining funkcije jetre testovima krvi i , barem za one sa značajnim oboljenjem jetre, periodični skrining za rak jetre.Većina dece ima povremeno povišene AST i ALT (enzime jetre). Dok će neka deca sa visokim AST i ALT imati agresivno oboljenje jetre, neka deca mogu imati agresivno oboljenje jetre bez većih abnormalnosti u AST i ALT. Biopsija jetre je i dalje najbolji alat za procenu oštećenja jetre kod dece, ali obično nije potrebna . Postoje nove metode za određivanje stepena ožiljaka u jetri , poput prolazne elastografije, kod dece koje su dostupnije .
Deca sa HCV-om treba da primaju vakcine protiv hepatitisa A i B. Trebalo bi da dobiju godišnju vakcinu protiv gripa.
Porodice i deca treba da budu edukovani o riziku od prenošenja HCV-a i tehnikama za izbegavanje izlaganja krvi, kao što je izbegavanje deljenja četkica za zube, brijača i makaza za nokte i upotreba rukavica za čišćenje krvi.
Da li postoje neka ograničenja koja se preporučuju za decu sa HCV?

Deca koja imaju HCV ne moraju da budu ograničena na aktivnosti kao što je sport . Otvorene posekotine i ogrebotine treba pokriti tokom sportskih aktivnosti ili kada drugi mogu doći u kontakt sa ranom . AAP je preporučio da pojedinci kao što su treneri i medicinske sestre primenjuju univerzalne mere predostrožnosti za sve povrede kontaminirane krvlju.
Acetaminofen ili ibuprofen u standardnim dozama su generalno bezbedni za decu sa HCV, osim ako nemaju veoma uznapredovalo oboljenje jetre.


Кoji tretmani su dostupni za decu i adolescente sa HCV?
Za decu ≥ 3godine starosti je odobrena antivirusna terapija direktnog dejstva. Ovo trenutno uključuje Sofosbuvir/Velpatasvir (Epclusa) ili kombinaciju ledipasvira / sofosbuvira ( Harvoni) i Glecaprevir/Pibrentasvir( Maviret). Stope odgovora su slične onima kod odraslih. Oko 90-9 5% dece sa HCV infekcijom genotipa 1 će postići trajni virusni odgovor (SVR: HCV-PCR nije otkrio virus u krvi 12 nedelja nakon završetka lečenja) nakon 12 nedelja lečenja sofosbuvir/ledipasvir ili Sofosbuvir/Velpatasvir ili Glecaprevir/Pibrentasvir. Neželjeni efekti lečenja su minimalni i deca generalno bolje tolerišu neželjene efekte od odraslih i pokazuju vrlo minimalne promene u kvalitetu života. Nedavni napredak u lečenju HCV- a kod odraslih uz odobrenje još nekoliko antivirusnih režima direktnog delovanja bez interferona doveo je do kliničkih ispitivanja ovih dodatnih antivirusnih tretmana direktnog dejstva kod dece i adolescenata za koje očekujemo rezultate u narednoj godini. Pedijatrijski centar za jetru u Dečjoj bolnici u Кoloradu proučava HCV infekciju i tretmane od ranih 1990-ih i ostaje lider u nezi i istraživanju HCV infekcije kod dece.


Кoju decu sa HCV-om treba lečiti?
Ne postoji jednostavan odgovor na ovo pitanje. Tretman kod dece treba da bude individualizovan. Postoje neke smernice koje počinju da se pojavljuju. Preporuke za lečenje se brzo menjaju kako novi tretmani postaju dostupni.
Decu mlađu od 3 godine ne treba lečiti osim u posebnim okolnostima. Deca sa dokazima o agresivnom oboljenju jetre treba uzeti u obzir za lečenje kako bi se sprečilo napredovanje bolesti. Decu koja imaju ≥ 3 godina sa hroničnom HCV infekcijom treba razmotriti za lečenje opcijama antivirusnog lečenja direktnog dejstva koje variraju u zavisnosti od genotipa.
U svim slučajevima, odluke o lečenju treba da budu individualizovane za dete i porodicu. Lečenje Genotipa: Sofosbuvir/Ledipasvir za 1,4,5 i 6 Sofosbuvir/Velpatasvir za sve genotipove Dragiša Zekić Tel: 063 764 1050 Udruženje Hepatitis Hilfe World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja pacijenata Srbije

Hepatitis c i deca

Poslednje Novosti