Hepatitis C

Hepatitis C – KADA I ZAŠTO SU POVIŠENE TRANSAMINAZE? ( ALT i AST)

Aminotransferaze (transaminaze) su unutarćelijski enzimi koji učestvuju u metabolizmu aminokiselina i ugljenih hidrata, katalizuju reakciju između aminokiseline i alfa-ketokiselina. Ova reakcija podrazumeva prenos amino grupe sa aminokiseline na α-ketokiselinu, pri čemu iz ketokiseline nastaje aminokiselina. Ova reakcija omogućava telu da stvara određene vrste aminokiselina.
Transaminaze kao koenzim koriste piridoksal-fosfat, koji u prvoj fazi reakcije prelazi u piridoksamin. Piridoksamin vezan za enzime reaguje se piruvatom, oksalacetatom ili alfa-ketoglutaratom, pri čemu nastaju alanin, asparginska kiselina ili glutaminska kiselina. U visokim koncentracijama se nalaze u jetri, mišićima i mozgu. Aminotransferaze katalizuju prenošenje amino – grupe (NH2) sa jedne aminokiseline na neku ketonsku kiselinu.
U slučaju nekroze hepatocita aminotransferaze prelaze u krv i zato se mogu smatrati vrlo osetljivim indeksom nekroze jetrinih  ćelija, odnosno, specifičnim parametrom hepatocelularnog oštećenja.  
Određivanje katalitičke aktivnosti ovih enzima značajno je u dijagnostici bolesti jetre i infarkta miokarda, ali i u diferencijalnoj dijagnostici bolesti jetre, pankreasa i drugih bolesti. Povišene koncentracije ovih enzima govore o propadanju ili oštećenju prvenstveno jetre, (akutna infekcija ili toksično ošćtećenja jetre, ciroza jetre ili rak jetre) i infarkta miokarda.
Prisutni su u krvi u dva oblika: kao AST (ili SGOT) i ALT (ili SGPT).

Aspartat aminotransferaza (AST)
AST-a ima najviše u jetri, srčanom mišiću, manje u mozgu, bubrezima, pankreasu, plućima i u nizu drugih organa. Normalne vrednosti : 7-38 IJ/I
Povišene vrednosti AST-a su prisutne kod infarkta miokarda, mišićne distrofije, kod bolesti jetre (izrazito visoke vrednosti kod virusnog hepatitisa i u akutnom toksičnom hepatitisu, kod opstruktivnog ikterusa, ciroze jetre, aktivnog hroničnog hepatitisa).
Alanin aminotransferaza (ALT)
Normalne vrednosti: 8-41 IJ/I Povišene vrednosti ukazuju na akutno oštećenje jetre, najčešće izazvano terapijom antibioticima, unosom gaziranih pića, sokova, a povišene su i kod virusnih hepatitisa, kod bolesti pankreasa (akutni i hronični pankreatitis i karcinom) i kod masivnog infarkta.
ALT je smeštena u citozolu hepatocita i ima tri puta duži poluživot od AST, koja se, takođe nalazi u citozolu, ali i u mitondrijama (oko 40%). Normalan odnos između ALT i  AST (De – Ritisov količnik) iznosi 1,0. AST se nalazi i u drugim tkivima (srčanom i skeletnom mišiću, bubrezima, mozgu, pankreasu, plućima, leukocitima i ertitrocitima), dok je ALT prisutna samo u jetri, te je zato mnogo specifičniji pokazatelj hepatocelularnog oštećenja.
Kod bolesnika sa akutnim hepatitisom, aktivnost aminotransferaza je povišena više od 10 – 15 puta u odnosu na referentne vrednosti i po pravilu, aktivnost ALT je viša od AST. Prema tome, u slučaju epidemijske pojave akutnog virusnog hepatitisa, scringing test je određivanje aktivnosti ALT.

Porast aktivnosti AST/ALT do 8 puta nije specifičan i može se naći kod bilo kog oboljenja jetre. Takođe, stepen porasta aktivnosti aminotransferaza nema prognostički značaj kod akutnog hepatocelularnog oštećenja. Najviši nivoi aminotransferaza se nalaze kod bolesnika sa ishemijskim hepatitisom (npr. usled akutnog popuštanja miokarda), virusnim hepatitisom ili medikamentoznim hepatitisom.

Kod bolesnika sa akutnom bilijarnom opstrukcijom, aktivnost AST/ALT, takođe, dostiže visoke vrednosti, ali one rapidno padaju tokom 24 – 48 h.

Kod bolesnika sa hroničnim hepatitisom aktivnosti AST/ALT su, obično, povišene 2 – 5 puta. Izraženiji porast AST u odnosu na ALT  (tzv. inverzija aktivnosti aminotransferaza) viđamo kod bolesnika sa hroničnom hepatocelularnom insuficijencijom  (npr.ciroza jetre) kada se enzimi oslobađaju i iz mitohondrija. Količnik AST/ALT viši od dva može biti od koristi u postavljanju dijagnoze ciroze jetre.

Bitno je i znati to da kod bolesnika sa hroničnim hepatitisom postoji tzv. talasanje aktivnosti AST/ALT, što znači da postoje periodi, duži ili kraći, sa normalnom aktivnošću aminotransferaza. Ova činjenica nameće zaključak da normalna aktivnost aminotransferaza ne isključuje mogućnost hroničnog hepatitisa, pa čak i ciroze jetre. Da bi određivanje aktivnosti AST/ALT bilo od relevantnog značaja, neophodno je njihovo kontinuirano praćenje, npr. na 2 – 3 meseca.

Najčešća pitanja u vezi sa transaminazama

 1. Kako smanjiti vrednosti ALT i AST?
  Povišene vrednosti ALT i AST ukazuju na neki od problema sa jetrom, infarktom miokarda… Lekar će preporučiti terapiju i ishranu uz čije pridržavanje bi rezultati trebalo da se vrate u normalu. Od pomoći mogu biti i neki čajevi za ova pitanja.
 2. Koje su referentne vrednosti ALT u krvi?
  Normalne vrednosti ALT u krvi su: 8-41 IJ/I.
 3. Šta je ALT u krvi?
  Alanin amino-transferaza (ALT) ili SGPT je enzim. Njegova koncentracija meri se u krvi. ALT se normalno nalazi pretežno u jetri, a u manjoj koncentraciji u bubrezima, srcu, mišićima i pankreasu. Slobodan ALT se u krvi uobičajeno nalazi u maloj koncentraciji.
 4. Šta je AST u krvi?
  Aspartat amino-transferaza (AST) ili SGOT je enzim čija se koncentracija meri u krvi. AST je enzim koji se normalno nalazi u crvenim krvnim zrncima, jetri, srcu, mišićima, pankreasu i bubrezima. Slobodan AST se u krvi uobičajeno nalazi u maloj koncentraciji.

Autor Dr Sonja Ilić

Dragiša Zekić Udruženje Hepatitis Hilfe Srbija Tel : 063 764 1050 World Hepatitis Alliance member Savez Udruženja Pacijenata Srbije Skupština

Hepatitis c i vrednosti ALT i AST

Poslednje Novosti