Hepatitis C

Hepatitis C i surutka

Tokom lečenja hepatitisa c lekom Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa) ne uzimati surutku jer umanjuje dejstvo leka i može ugroziti terapiju. Mnoga neuspešna lečenja su posledica uzimanja surutke tokom terapije DAA lekovima. Generalno, ne postoji ni jedan naučni dokaz o koristi surutke za jetru a čak smo imali drastično povećanje transaminaza kao posledica uzimanja surutke.

Izleči Hepatitis c lekovima Sofosbuvir/Velpatasvir ( Epclusa)

Poslednje Novosti